משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרות

ממונים על מסירת מידע לציבור

אנשי קשר
כתובות ודרכי התקשרות - על פי חוק חופש המידע
1 לשכת השר שר התחבורה
2 לשכת המנכ''ל המנהל הכללי
3 אגף הסברה ויחסים בינלאומיים דובר המשרד
4 לשכת סמנכ''ל בכיר כלכלה ותכנון תחום מידע ממונה על ביצוע חוק חופש המידע
5 לשכת סמנכ''ל בכיר תנועה טיפול בפניות ציבור
6 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ממונה על פניות ציבור בנושא תחבורה ציבורית
7 אגף הרישוי (רשות הרישוי, משרד הרישוי) הנהלה - טיפול בפניות הציבור
8 מרכז פניות הציבור באגף הרישוי טיפול בנושא רשיונות רכב ונהיגה
9 אגף הרכב ושירותי תחזוקה טיפול בפניות הציבור
10 רשות התעופה האזרחית טיפול בפניות הציבור
11 רשות הספנות והנמלים ממונה על טיפול בפניות הציבור ובקשות הציבור למידע
12 שרות מטאורולוגי מענה קולי
למעלה