משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

המנהל הכללי


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: ללא הגבלה בסכום
סכום תקציב פיתוח: ללא הגבלה בסכום
תקציב הסובסידיה לתחבורה: ללא הגבלה בסכום
תקציב פיתוח מסילות ברזל: עד לסכום של 1,000,000,000 (אחד מיליארד) ₪

 
למעלה