משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרותמורשי חתימהסגן המנהל הכללי למינהל ומשאבי אנוש

סגן המנהל הכללי למינהל ומשאבי אנוש


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 500,000 ₪

 
למעלה