משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרותמורשי חתימהסגן מנהל כללי בכיר (פיתוח, תשתיות ותיאום תחבורתי)

סגן מנהל כללי בכיר (פיתוח, תשתיות ותיאום תחבורתי)


מידע נוסף: סכום תקציב פיתוח: עד לסכום של 2,500,000 ₪

 
למעלה