משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מנהל השירות המטאורולוגי


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל:
לעניין סעיף 4 לחוק - עד לסכום של 1,000,000 ₪
לעניין סעיף 5 לחוק - ללא הגבלה בסכום
סכום תקציב פיתוח:
עד לסכום של 100,000 ₪

 
למעלה