משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

סמנכ"ל בכיר תנועה


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 100,000 ₪

 
למעלה