משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרותמורשי חתימהמנהל רשות ארצית לתחבורה ציבורית

מנהל רשות ארצית לתחבורה ציבורית


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 500,000 ₪
סכום תקציב פיתוח: עד לסכום של 2,500,000 ₪

 
למעלה