משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מנהל רשות הספנות והנמלים


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 2,500,000 ₪

 
למעלה