משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרותמורשי חתימהמנהל אגף א' (רכש נכסים ולוגיסטיקה)

מנהל אגף א' (רכש נכסים ולוגיסטיקה)


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 100,000 ₪
סכום תקציב פיתוח: עד לסכום של 100,000 ₪

 
למעלה