משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מנהל נמל חדרה


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 100,000 ₪

 
למעלה