משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מנהל אגף בכיר תקשוב


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 500,000 ₪
סכום תקציב פיתוח: עד לסכום של 100,000 ₪

 
למעלה