משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרותמורשי חתימהמנהל אגף א' (כח אדם ימי מינהל וארגון) ברשות הספנות והנמלים

מנהל אגף א' (כח אדם ימי מינהל וארגון) ברשות הספנות והנמלים


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 55,000 ₪

 
למעלה