משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מנהל אגף א' משאבי אנוש


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 55,000 ₪

 
למעלה