משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מנהל תחום הדרכה


מידע נוסף: סכום תקציב רגיל: עד לסכום של 43,000 ₪

 
למעלה