משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרותלשכת סמנכ''ל בכיר תנועה

לשכת סמנכ''ל בכיר תנועה

טיפול בפניות ציבור
כתובת:
קרית הממשלה, בנין גנרי A
רח' בנק ישראל 5
ת.ד. 867
ירושלים 91008

טלפון: 02-6663280

 
למעלה