משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותדרכי התקשרותמורשי חתימהמנהל אגף בכיר תכנון תעבורתי

מנהל אגף בכיר תכנון תעבורתי


מידע נוסף: סכום תקציב פיתוח: עד לסכום של 100,000 ₪

 
למעלה