repo upload

אגרות לחידוש רישיון רכב

  • גרסת הדפסה
  • דואר אלקטרוני
תשלום אגרות בעד רישיון רכב וחידוש הרישיון
ניתן לשלם את האגרה במזומן (גם בשיק אישי בבנק הדואר) או בכרטיס אשראי או במענה טלפוני אנושי או אוטומטי וכן במכונות שירות אוטומטיות. לפני תשלום האגרה השנתית, נא לשים לב אם כבר שילמת אותה לשנה הנוכחית, על מנת שלא יתבצע תשלום כפול של הרישיון.

רכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל עד 3500 ק"ג

קבוצהשנת עליה לכביש
  2013-2015 2010-2012 2006-2009 2005 ומטה
על מנת לחשב את האגרה לתשלום יש לקחת את סכום האגרה מתוך שורה התואמת את הקבוצה שאליה משתייך הרכב כפי שמופיעה ברישיון הרכב בצד שמאל ומתוך העמודה התואמת את שנת עלית הרכב לכביש. לסכום זה יש להוסיף את הסכום הנוסף עבור רשות השידור בסך 145 ש"ח. הטבלה מתייחסת לאגרות החל מחודש אפריל 2015.
1 1081 947 830 725
2 1374 1199 1050 919
3 1657 1450 1270 1108
4 1977 1681 1430 1215
5 2264 1865 1539 1272
6 3214 2410 1808 1353
7 4580 3205 2244 1571

הנחת רישיון רכב לחייל מילואים

  • הנחה 1 נקודת זיכוי - 59 ש"ח
  • הנחה 1.5 נקודת זיכוי - 119 ש"ח
  • הנחה 2 נקודת זיכוי - 178 ש"ח

רכב משא

רכב מסחרי שמשקלו הכולל 3501 ק"ג ומעלה, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שרפות, רכב חילוץ ורכב חשמלי

בנזין - 386 ש"ח
דיזל
משקל כוללאגרה בש"ח
עד 16000 1958
מ-16001 עד 20000 2455
מ- 20001 ומעלה 3384

אופנוע, תלת אופנוע, אופנוע עם רכב צדי נפח מנוע

נפח מנועאגרה בש"ח
עד 50 44
מ- 51 עד 150 165
מ- 151 ומעלה 306
מנוע חשמלי 44

מוניות ורכב פרטי להסעת סיור

 מקומות הישיבהאגרה בש"ח
בנזין עד 4 141
  5 ומעלה 190
 
דיזל עד 4 656
  5 ומעלה 1073

גרור

משקל כוללאגרה בש"ח
עד 4000 68
מ- 4001 עד 8000 165
מ-8001 ומעלה 376

אוטובוס וטיולית

  • בנזין - 561 ש"ח
  • דיזל - 1036 ש"ח

טרקטור

  • בנזין - 234 ש"ח, לשנתיים 468 ש"ח
  • דיזל- 684 ש"ח, לשנתיים 1369ש"ח

עודכן לאחרונה: שלישי, 17 פברואר 2015 16:19

 

על סדר היום

רביעי, 12 אוגוסט 2015
המרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים
בתחולה מיום רביעי 02/09/2015 השירות להמרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים ינתן בכל שבוע בימי שני ורביעי בן השעות 08:00-12:00 במשרד הרישוי רמלה, קרית הממשלה רח' הרצל 91 רמלה.
קרא עוד...
רביעי, 10 יוני 2015
אגף הרישוי מפרסם תזכורת לשינוי משקלים בכלי רכב כבדים שיכנסו לתוקף באוקטובר 2015
קרא עוד...
שלישי, 02 יוני 2015
סניף משרד הרישוי באשקלון עובר למשכנו החדש
אשקלון, קריית הממשלה, רח' כצנלסון 9, קומה 5. לצורך ההעברה, המשרד ייסגר למתן שירותים לקהל מיום רביעי 03/06/2015 ועד יום ראשון 07/06/2015 כולל. מיום שני 08/06/2015, השירותים יינתנו כרגיל. מיקום ביצוע מבחני הנהיגה המעשיים, לא ישתנה.
שלישי, 06 ינואר 2015
הקצאת מספרי רישוי לרכב
החל מתאריך 01/02/2017 יוקצו מספרי רישוי בני שמונה ספרות לכלי רכב חדשים במקום שבע ספרות כיום.
קרא עוד...
חמישי, 30 אוקטובר 2014
לוח זמנים, הרשמה וביצוע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ)
בתחולה מחודש נובמבר 2014 תבצע רשות הרישוי מבחנים עיוניים בשיטת השמע.
קרא עוד...