repo upload

חידוש רישיון רכב

 • גרסת הדפסה
 • דואר אלקטרוני
רישיון רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת (למעט חריגים).
בכל שנה, עם פקיעת תוקף רישיון הרכב, נשלח לבעל הרכב חידוש רישיון רכב. על מנת לתת לרישיון הרכב תוקף יש לשלם את אגרת הרישוי ולבצע מבחן רישוי שנתי (טסט).
 • רכב פרטי חדש פטור ממבחן רישוי שנתי (טסט) בשנה הראשונה קרי, במועד החידוש הראשון. ברישיון הרכב אשר ישלח לאזרח יהיה כתוב "פטור ממבחן רישוי שנתי".
  רכב פרטי חדש - לא פטור מתשלום אגרת רישוי שנתית.
  רכב פרטי חדש אשר מקוריותו "השכרה/החכר (ליסינג) - לא פטור ממבחן רישוי שנתי (טסט) בשנה הראשונה קרי, במועד החידוש הראשון. חייב לבצע מבחן רישוי שנתי (טסט) ולשלם אגרת רישוי.
 • רכב שמלאו לו 15 שנים חייב באישור תקינות מערכת הבלמים מאת מוסך מורשה לפני הגיעו לטסט וזאת בנוסף לביצוע מבחן רישוי (טסט)
 • חידוש רישיון לרכב מיושן יהיה לשישה חודשים. לפני ביצוע מבחן רישוי שנתי (טסט) עליו להציג אישור תקינות מערכת בלמים מאת מוסך מורשה. לא יחודש רישיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג תוקף רישיונו
 • חידוש רישיון לרכב אספנות - פעם אחת בשנה והוא מחויב בהצגת אישור תקינות מערכת הבלמים, מאת מוסך מורשה וזאת בנוסף למבחן רישוי שנתי (טסט).
 • חידוש רישיון לטרקטור - אחת לשנתיים

זכאות להנחה באגרת רישיון לרכב למשרתים במילואים

בהתאם להחלטת הממשלה, אנשי מילואים אשר שירתו במילואים לפרקי זמן שונים יהיו זכאים להנחה באגרת הרישוי בהתאם למספר ימי המילואים בהם שירתו בצה"ל.
סכומי ההחזר נעים בין 56 ₪ עד 169 ₪ לערך ובכל מקרה אגרת הרישוי לא תפחת מ-10 ש"ח.
ברישיון הרכב של הזכאי נרשמת הערה בדבר הנחה בגין שירות מילואים.
הסדרת נושא הזכאות לרבות ההנחה מתבצעת באופן ממוחשב בין משרד התחבורה לצה"ל.
אנשי מילואים המבקשים לערער/לברר כל סוגיה בנושא, יש לפנות לצה"ל לטלפון מס' 03-7379500.
במידה ולאיש מילואים שני כלי רכב, ההנחה תינתן על הרכב שמועד חידושו בסמוך לקבלת הזכאות מצה"ל.

עודכן לאחרונה: שלישי, 09 דצמבר 2014 11:52

 

על סדר היום

שלישי, 06 ינואר 2015
הקצאת מספרי רישוי לרכב
החל מתאריך 01/02/2017 יוקצו מספרי רישוי בני שמונה ספרות לכלי רכב חדשים במקום שבע ספרות כיום.
קרא עוד...
חמישי, 30 אוקטובר 2014
לוח זמנים, הרשמה וביצוע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ)
בתחולה מחודש נובמבר 2014 תבצע רשות הרישוי מבחנים עיוניים בשיטת השמע.
קרא עוד...
רביעי, 27 אוגוסט 2014
רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
בתאריך 1 בספטמבר יכנסו לתוקף תיקון תקנות אשר עניינם ברישום הבעלות על מונית ("הפח") על שם בעל המונית ("הפח") ופרטי רישיון ההפעלה ירשמו על גבי רישיון הרכב.
קרא עוד...
שני, 18 אוגוסט 2014
ביטול הגבלה ברישיון נהיגה לדרגה A1 שניתן לפני שנת 2007
בשנת 2007, בעת כניסת התקינה האירופאית לתוקף, נרשמה הגבלה לבעלי רישיון נהיגה לאופנוע לדרגה A1  שהם רשאים לנהוג באופנוע עד 54.4 כ"ס ולא יותר מ- 500 סמ"ק.
קרא עוד...
רביעי, 23 יולי 2014
דרכי ואופן התשלום של אגרת רישוי לרכב וביצוע מבחן רישוי שנתי לרכב (טסט) במכון רישוי
קרא עוד...