Content

רישוי קול - אנחנו כאן כדי לעזור

עמוד הביתרישוי ופיקוחרישוי כלי רכבהעברת בעלות לכלי רכבשינוי רישום בעלות לרכב עקב פטירת בעל הרכב הרשום (בירושה)

שינוי רישום בעלות לרכב עקב פטירת בעל הרכב הרשום (בירושה)

 • גרסת הדפסה
 • דואר אלקטרוני
כעקרון, עם פטירת בעל הרכב הרשום, יש להסדיר את רישום הרכב כחוק באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה.
צו ירושה - מסמך מבית המשפט הניתן כאשר אין צוואה. בצו זה מפורטים הקרובים היורשים של העזבון, על פי דין.
צו אישור (קיום) צוואה - צו מבית משפט המאשר את הצוואה. הרכב יירשם על שם כל האנשים הרשומים בצו קיום צוואה.

לידיעתכם, הסדרת הנושא מול בית המשפט נמשכת זמן רב ולכן מומלץ להתחיל בהסדרה סמוך ככל הניתן למועד הפטירה

חידוש רישיון הרכב

עם חידוש רישיון הרכב לאחר פטירת המנוח ועוד לפני הסדרת רישום הרכב כחוק באמצעות צו ירושה או צו קיום צוואה, יאפשר משרד הרישוי מתן חידוש רישיון רכב לשנה נוספת בלבד לבני המשפחה: אח/אחות, בת/בן, בן/בת זוג, הורים. וזאת, עד להסדרה סופית וחוקית של הבעלות על הרכב.
אופן הביצוע:
 • יש להציג תעודה מזהה מקורית המעידה על קרבה ראשונה לנפטר
 • תעודת פטירה
 • עם קבלת רישיון הרכב, יש לשלם את אגרת הרישוי ולבצע מבחן רישוי שנתי

שינוי רישום בעלות בירושה לבני משפחה (הסדרת הרישום באופן קבוע)

המסמכים הנדרשים:
 • צו ירושה מקורי (בהעדר צוואה) או צו קיום צוואה מקורי (כאשר יש צוואה) מאת בית המשפט
 • רישיון הרכב
הרכב יירשם על שם היורשים כפי הרשום בצו הירושה או בצו קיום הצוואה

במידה ולנפטר/ת בת/בן זוג ניתן להסתפק ב:
 • תעודת פטירה
 • תצהיר חתום בפני עורך דין בו יהיה רשום מפורשות כי המבקש היה בן הזוג היחידי של המוריש וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר
במידה ולנפטר היה בנוסף לרכב נוסעים פרטי, גם אופנוע ששימש את משק הבית, אנו נאפשר את רישומו לטובת בת הזוג בהתאם לתצהיר שבו יהיה רשום כי האופנוע משמש למשק הבית.

העברת בעלות דו-שלבית  (בירושה)

במידה והיורשים מבקשים למכור את הרכב אשר ירשו, יוכלו במעמד שינוי רישום הבעלות להביא למשרד הרישוי גם את הקונה ולבצע באותו מעמד העברת בעלות ישירות לקונה.
ביצוע העברת בעלות דו-שלבית, תחסוך רישום "יד" נוספת במניין הבעלויות ברכב.

שינוי רישום בעלות בירושה, מתבצע אך ורק במשרד הרישוי, אינו כרוך בתשלום אגרת העברת בעלות ואינו נספר במניין הבעלויות ברכב

הסתלקות מהירושה

במידה והיורש מבקש להסתלק מהירושה ולא להירשם כבעל הרכב, יש להמציא למשרד הרישוי:
 • עותק מהודעת ההסתלקות שהוגשה לבית המשפט בתיק בו ניתן צו קיום צוואה או צו הירושה והנושאת חותמת בית המשפט
 • במידה והיורש קטין - יש למסור למשרד הרישוי את החלטת בית המשפט (מקור) חתומה ע"י בית משפט

שינוי רישום בעלות כאשר גם היורש נפטר

יש להמציא למשרד הרישוי:
 • צו ירושה או צו קיום צוואה לפיו הירושה עוברת מבעל הרכב (שנפטר) ליורשו (שנפטר מאוחר יותר)
 • צו ירושה או צו קיום צוואה של היורש (שנפטר) ולמי הוא מוריש את הרכב

עודכן לאחרונה: שלישי, 09 דצמבר 2014 15:25

 

על סדר היום

ראשון, 24 ינואר 2016
אגף הרישוי מפרסם הסבר בנוגע לשינויים ברישיון הרכב
משרד התחבורה ורשות המסים נותנים תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כל רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר.
קרא עוד...
שני, 04 ינואר 2016
מרכזי בחינה למבחן עיוני
מרכזי מבחני התיאוריה של בני עקיבא (חדרה, נתניה, כפר סבא, פתח תקווה, תל אביב, חיפה, רחובות, מודיעין, אשדוד ואשקלון) יהיו סגורים לקבלת קהל ביום שני 04/01/2016.
שלישי, 15 דצמבר 2015
השבתת שירותים זמנית
שידרוג תשתיות המחשב המרכזי של משרד התחבורה יבוצע ביום רביעי 16/12/2015 החל משעה 20:00 ועד השעה 24:00. אי לכך, בשעות אלו לא ניתן יהיה לבצע תשלומי אגרות באמצעות שרת התשלומים ועמדות השירות העצמי לא יעבודו.
שלישי, 08 דצמבר 2015
משרד הרישוי בחולון ייפתח לקבלת קהל ביום ראשון ה-13/12/2015
המשרד ישוב לפעול בימים: א'-ה' בשעות 08:00-12:00 ובימי שלישי בשעות 15:30-18:00
רביעי, 12 אוגוסט 2015
המרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים
בתחולה מיום רביעי 02/09/2015 השירות להמרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים ינתן בכל שבוע בימי שני ורביעי בן השעות 08:00-12:00 במשרד הרישוי רמלה, קרית הממשלה רח' הרצל 91 רמלה.
קרא עוד...