רשיון מונית ומספר "ירוק"

  • גרסת הדפסה
  • דואר אלקטרוני
יש להפריד בין רשיון נהיגה למונית, המאפשר הסעת נוסעים במונית, ובין רשיון להפעלת מונית וקבלת מספר זכות ציבורית, המכונה גם "מספר ירוק", המאפשר לרכוש ולהפעיל מונית וכן להשכיר את המונית ו/או את רישיון ההפעלה.

לשם נהיגה במונית לא נדרש "מספר ירוק": כל אדם המחזיק ברשיון נהיגה למונית ואשר עשה הסכם שכירות עם בעל הזכות הציבורית, רשאי לנהוג במונית.
לשם קבלת "מספר ירוק" לא נדרש רשיון נהיגה: בעל המספר (הזכות הציבורית) אינו חייב להיות בעל רשיון נהיגה למונית. הוא רשאי להשכיר את המונית לנהג שכיר המחזיק ברשיון מתאים

רשיון נהיגה למונית

לנהיגה במונית נדרש רשיון בדרגה D1 (לשעבר דרגה 5), המאפשר נהיגה ברכב שמשקלו עד 5,000 ק"ג והסעה עד 16 נוסעים בנוסף לנהג.

תנאים לקבלת הרשיון

  • ותק של שנתיים לפחות באחזקת רישיון B אוC1 (רכב פרטי עד 3,500 ק"ג או מסחרי עד 12,000 ק"ג, לשעבר דרגות 2 ו-3)
  • גיל מינימום 21 (ניתן לעבור את המבחנים כבר בגיל 20)
  • עמידה בקורס נהיגה ברכב ציבורי

לפרטים נוספים: הכשרת נהגי רכב ציבורי

רשיון להפעלת מונית

בקשות לרישיון הפעלה למונית יש להפנות אל ועדת המוניות של משרד התחבורה.
תנאים לקבלת הרשיון

על מנת לרכוש מספר זכות ("מספר ירוק") לפי סעיף 14/14 ה' לפקודת התעבורה יכולים להגיש בקשות מבקשים העומדים בקריטריונים הבאים:
  • כל אזרח שמלאו לו 18 שנה ימלא בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית לכלל הציבור ויצרף תמצית רישום אוכלוסין ממשרד הפנים ואישור על תשלום אגרת הרישום בסך 619 ש"ח.
  • חברה או תאגיד ימלאו בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית על ידי תאגיד ויצרפו עותק מאושר של תעודת רישום התאגיד, עותק מאושר (מרשם החברות, רשם העמותות וכד') המפרט את שמות בעלי התאגיד או מנהליו ומורשי החתימה, עותק מאושר של החלטת התאגיד על הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית וכן אישור על כך שהבעלים/מנהלים הם תושבי ישראל.

איך מגישים בקשה?
בקשה לרשיון הפעלה יש להגיש ע"י המבקש בלבד במזכירות ועדת המוניות- בצירוף אישור על תשלום אגרת הרישום ושאר המסמכים והאישורים הנדרשים. (את הטופס לתשלום האגרה ניתן לקבל על ידי התקשרות לטלפון מס': 02-6663154/5.)

ועדת המוניות - רכישת זכות ציבורית למונית
בנין ג'נרי A רח' בנק ישראל 5
ת.ד. 867, הקריה ירושלים
קבלת קהל בימים א', ג' בין השעות 09:00-13:00
טל' 02-6663155/6

אין לשלוח מסמכים בדואר!

תהליך האישור אורך כחודשיים, ולעיתים יוזמן מגיש הבקשה לדיון בוועדה לבירור פרטים.
הבקשות שאושרו מועברות למנהל מדור מוניות לשם הוצאת הרשיון, ושובר האגרה עבור הרשיון יתקבל בתוך כחודשיים. תשלום האגרה מתעדכן כל רבעון.

סכום האגרה מתעדכן מדי רבעון.
על מנת לדעת את המחיר המעודכן יש לפנות לטלפון מס': 02-6663153/4.

ניתן להעביר בעלות בין ידיים פרטיות בשוק החופשי במחוזות משרד התחבורה הבאים:
  • ירושלים - רח' בנק ישראל 5, בימים א' ו-ג' בין השעות 9:00-13:00. טלפון: 02-6663153/4
  • תל אביב - רח' המלאכה 8, קומה ג', בימים א', ג' ו-ד' בין השעות 9:00-13:00. טלפון: 03-5657204
  • חיפה - רח' פל-ים 12, בימים ב', ג' ו-ד' בין השעות 8:30-13:00. טלפון: 04-8632003

עודכן לאחרונה: רביעי, 07 ינואר 2015 09:41

 

על סדר היום

חמישי, 05 מאי 2016
מכרז להקמת מאגר נתונים כלל ארצי להסעות תלמידים
חברת עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להקמת מאגר נתונים כלל ארצי להסעות תלמידים, וזאת במסגרת פעילותה כמנהלת תחבורה ציבורית עבור הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי המכרז.
קרא עוד...
חמישי, 07 ינואר 2016
מכרז למתן שירותים בתחום פיתוח ותחזוקה של מערכת הרישוי בתחבורה הציבורית
חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום פיתוח ותחזוקה של מערכת הרישוי, הכול כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.
קרא עוד...
רביעי, 06 ינואר 2016
מכרז לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול שרון-חולון מרחבי
מכרז זה מתפרסם בהמשך למכרז למיון מוקדם 06/2010, במסגרתו נקבעו המועמדים הרשאים להשתתף במכרזים להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית במספר אשכולות.
קרא עוד...
רביעי, 28 אוקטובר 2015
מכרז לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול קווי אשדוד עירוני
אשכול הקווים נשוא מכרז זה כולל את שרות התחבורה הציבורית באשדוד. עיריית אשדוד נבחרה לשמש כמודל לעיר שמופעלת בה מערכת תחבורה ברת-קיימא, במסגרת קול קורא שפרסם המשרד בשנת 2011.
קרא עוד...