תכנון תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתכנון תחבורתיתכנון תחבורה עירוניתהנחיות לתכנון רחובות בערים (הרחוב, רכב מנועי, אופניים, הולכי רגל, צמתים, עצמים וצמחיה)

הנחיות לתכנון רחובות בערים (הרחוב, רכב מנועי, אופניים, הולכי רגל, צמתים, עצמים וצמחיה)

ההנחיות החדשות לתכנון רחובות בערים מהוות, מבחינת משרד הבינוי והשיכון , נדבך נוסף ומרכזי בסדרה של הנחיות תכנון שהמשרד מוביל בשנים האחרונות בתחום של פיתוח בר קיימא ותכנון ידידותי לסביבה.
הרחוב הוא המרכיב העיקרי בתכנון המרקם העירוני. חלל הרחוב הוא שדה הפעילות המרכזי בהוויה העירונית,בו דרים בכפיפה אחת הולכי הרגל, רוכבי האופניים, הנוהגים ברכב פרטי, התחבורה הציבורית, שימושי הדופן המגדירים את הרחוב, והשוהים ברחוב מסיבות שונות ומגוונות. כל אלה מתמזגים יחדיו בקשת רחבה של פעילויות וקשרי גומלין שהם עצם המהות של החיים בעיר.
איכות הרחוב הוא הגורם המרכזי הקובע את איכות החיים העירוניים.

בהנחיות לתכנון רחובות וצמתים עירוניים הקיימות משנת 1983 , תכנון חלל הרחוב ותפקידיו באו לתת מענה בעיקר לצרכים של הרכב הפרטי ונוחיות הנוהג בו, כאשר יתר המרכיבים והמשתמשים באו לידי ביטוי בעיקר מתוך מבט על צרכים אלה.
ההנחיות החדשות שב"סדרה הירוקה" בכלל, וההנחיות לתכנון רחובות בערים בפרט, באות לאזן בין הצרכים של המשתמשים השונים של חלל הרחוב, מתוך ראיה על כלל תפקידיו של הרחוב, בו מתרחשת עיקר הפעילות האנושית במרקם העירוני.

אנו סבורים שהנחיות אלה יובילו לתכנון מרקמים עירונים חדשים ולשדרוג מרקמים עירונים קיימים טובים יותר, ידידותיים יותר לכלל "דיירי" הרחוב המשתמשים בו, תוך השגת האיזון הנכון בין מגוון פעילויות הרחוב, העברת התנועה והבטיחות.

מרחב הרחוב

מדינת ישראל קמה ונבנתה ב-60 שנותיה במתכונת של 4 מטרופולינים תוך מגמה מודגשת לעיור מצד אחד, ולפירבור מצד שני. בתוך כל זה תופס הרחוב מקום מרכזי וחסר תחליף במבנה החיים השוטף וסדר היום של כל אחד מאתנו. לאור זאת מובנת החשיבות המיוחדת שניתנת לרחוב ע”י כל מי שעוסק בתחום, וכך חברו יחדיו משרדי השיכון והתחבורה להכנת ההנחיות הנ”ל.

מרחב הרחוב - דצמבר 2009

תנועת רכב מנועי

במסגרת קובץ ההנחיות לתכנון רחובות בערים מובא בזה הכרך הרביעי בנושא כבישים.
כרך זה נועד להטמעה והשתלבות "ידידותית" של מערך התשתיות והמיסעות במרקם האורבני של הרחוב בכללותו.

הקו המנחה בהכנת ההנחיות מבוסס על מעבר מגישה ההיסטורית, לפיה התשתיות נבנו סביב תנועתו של כלי הרכב, אל הגישה המדגישה את נקודת המבט האורבאנית - בטיחותית, סביב תנועתם של משתמשי הדרך "הרכים", קרי: הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
כנגזר מכך, ניתן ביטוי פיזי הנדסי גם למרכיבים המצויים בחלל הרחוב ובמיקומם.

הנחיות לתכנון רחובות בערים - תנועת רכב מנועי - מאי 2011

תנועת אופניים

השימוש באופניים כתחליף לנסיעה ברכב פרטי וגם למטרות נופש וספורט מקבל בשנים האחרונות חשיבות מוגברת וגם תנופה ועדנה, בהיותו תואם את מגמות המדיניות לתחבורה יבשתית של משרד התחבורה.
מדיניות זו קובעת כי השימוש באופניים- כאמצעי משלים וחלופי לרכב הפרטי - ראוי לעידוד, בהיותו מפחית את השימוש ברכב פרטי אף כי בינתיים בשיעור נמוך עם סימנים חיוביים של גידול.
מסמך "הנחיות לתכנון תנועת אופניים בערים" הוא חלק אחד מתוך סידרת "הנחיות לתכנון רחובות בערים" אך ראשוני מסוגו וחל,בשלב זה,על דרכים עירוניות בלבד, כאשר המגמה היא להרחיבו בעתיד גם לרשת הדרכים הבינעירונית.
דגש מיוחד ניתן להיבט הבטיחותי, שכן כלי זה פגיע יותר מכל רכב אחר.

אנו מקווים שהמסמך יתרום את שלו בתוך שאר ההנחיות לתכנון הרחובות בערים בהן אנו חיים.

הנחיות לתכנון תנועת אופניים בערים - אוקטובר 2009

תנועת הולכי רגל

מרבית האוכלוסייה בישראל מתרכזת בישובים בעלי אופי ומבנה עירוניים. מבנה זה מייצר מעצם טבעו תנועת הולכי רגל במרחבי העיר למטרות שונות ובמקומות שונים.
מדיניות הפיתוח של משרד התחבורה קובעת כי הליכה ברגל הוא אמצעי מועדף שיש לעודד ככל הניתן כתחליף לנסיעה.
כל אדם הוא בראש ובראשונה הולך רגל, לפני היותו נהג.
מסמך "הנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל"  הוא חלק אחד מתוך סידרת הנחיות של "רחובות בערים", ומרכז את כל הנחיות התכנון הנדרשות לטובת הולך הרגל, הן בהליכה לאורך מדרכות ושבילים, והן בחצייה של תנועת רכב. דגש מיוחד ניתן להיבט הבטיחותי, שכן מספר התאונות שבהם מעורבים הולכי רגל הוא גבוה במיוחד בישראל, ולכן המאמץ למניעתם.

אנו מקווים שהמסמך יתרום לאיכות החיים ולבטיחות התנועה, יחד עם כלל ההנחיות לתכנון הרחובות
בערים שאנו חיים בהם.

הנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל-אוקטובר 2009

תנועה בצמתים

מרבית האוכלוסיה בישראל מתרכזת בישובים בעלי אופי ומבנה עירוניים. מבנה זה מייצר מעצם טבעו שילוב תנועות משתמשי דרך שונים במרחבי העיר למטרות שונות ובמקומות שונים. מסמך זה הוא החלק האחרון מתוך סידרת הנחיות של "רחובות בערים", ומרכז את כל הנחיות התכנון הנדרשות להסדרת התנועות הנ"ל בצמתי רחובות ודרכים עירוניות - כמפגש בין סוגי המשתמשים. דגש מיוחד ניתן להיבט הבטיחותי והמאמץ למניעת התאונות.

תנועה בצמתים - אוקטובר 2011

עצמים וצמחיה

כרך זה דן במיקום העצמים ברחוב, כגון תמרורים ותאורה, ריהוט רחוב ותשתיות עיליות מצד אחד ובעצים ובצמחייה, התורמים לנוף העירוני ותורמים לשיפור איכות הסביבה.
תפקידם של העצמים והצמחייה מגוון, חלקם נועדו לספק הכוונה והוראות למשתמשים בדרך, בעוד שאחרים נועדו לשרת את הולכי הרגל במדרכה ולספק סביבה עירונית איכותית ומושכת.
הנחיות אלו קובעות כללים והוראות שנועדו לאפשר שילוב עצמים בצורה אופטימאלית במרחב הרחוב, ללא הפרעות וסתירות בינם לבין משתמשי הרחוב ולעצמים אחרים, תוך התחשבות בתרומה החיובית של הצמחייה, הירק והנוף לאיכות החיים בעיר ושמירה על בטיחות המשתמשים השונים.
אנו מקווים כי מסמך זה יתרום לאיכות החיים בעיר ולשיפור בטיחות משתמשי הרחוב, יחד עם כלל ההנחיות לתכנון הרחובות בערים.

עצמים וצמחיה - נובמבר 2014

עודכן לאחרונה: רביעי, 07 ינואר 2015 09:28

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה