תכנון תחבורתי

תכנון חניה

נוכח צפיפות האוכלוסיה הגבוהה בישראל,נוכחית וחזויה,בעיות התחבורה הקיימות והצפויות ומדיניות פיתוח התחבורה הציבורית אמורה ישראל לנקוט בסדרת פעולות שתביא לריסון והקטנת השימוש ברכב הפרטי והגדלת השימוש בתחבורה ציבורית. כל זאת תוך העלאת רמת הרווחה לפרט,באמצעות יצירת תחומים עירוניים שבהם תוגדל רמת השירות ונגישות התחבורה הציבורית ויצירת תנאים לשימוש נוח ובטוח באופניים והליכה ברגל. היצע חניה בכמויות גדולות ע"י אימוץ תקן חנייה מינימלי המתבסס על ביקוש,כפי שהיה מקובל עד לשנת 2001,הוא תהליך הנוגד מגמה זו.

בעשורים הבאים לא יהיה ניתן לספק את הביקוש לתנועה ברכב פרטי מכל מקום לכל מקום ובכל עת. לא מבחינת הכבישים והחניות העומדים לרשות הרכב הפרטי, ולא מבחינת העלויות הנדרשות לסלילת הכבישים והמחלפים.
המסקנה העיקרית היא שיש לתמוך באמצעי תחבורה שאיננו צורך שטחים בהיקף גדול ולעשותו תחרותי לרכב הפרטי, וזאת על מנת לשמור על רמת שירות ורמת רווחה סבירה בנסיעות לעבודה.
תחבורה ציבורית תחרותית, יעילה וכלכלית מחייבת,בין השאר, הקטנה של היצע החניה באמצעים פיסיים ובאמצעים של מחירי שימוש.

עיקרון מדיניות החניה המוצע גורס שיקבע תקן חניה בסיסי כתקן מקסימום מתוך כוונה להקטין ככל האפשר את גודש התנועה בדרכים בתחומים העירוניים ולתת לנוסעים להגיע בתחבורה ציבורית ליעדם במרכז העיקר.

הנחיות לתכנון חניה

הנחיות לתכנון חניה פרק א:פרקים 7-1  - מדיניות החניה בישראל
הנחיות לתכנון חניה פרק א:פרקים 16-8  - מערכות הסעת המונים
הנחיות לתכנון חניה פרק א:נספחים א'-ה'
הנחיות לתכנון חניה פרק א:נספחים ו'-טו'
הנחיות לתכנון חניה פרק ב'- תקני חניה
הנחיות לתכנון חניה פרק ג' - מקדמי משיכה ויצירה של נסיעות
הנחיות לתכנון חניה פרק ד' - תכנון חניונים
הנחיות לתכנון חניה פרק ה' - מתקנים מכניים בחניונים

בחינת ההשפעה של תקני חניה

בחינת ההשפעה של תקני חניה מופחתים על שימוש הקרקע במע"ר המטרופוליני

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מרץ 2011 12:09

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה