repo upload
עמוד הביתטפסיםרכב - שירותי תחזוקה

אגף הרכב - טפסים בנושא שירותי תחזוקה לרכב

  • גרסת הדפסה
  • דואר אלקטרוני

אגף הרכב ושירותי תחזוקה

טפסים עבור התחומים הבאים: ציוד מכני הנדסי, יבוא, תקינה, יצור סחר ויבוא מוצרי תעבורה, רשות מוסמכת ליבוא, ניידות בדיקה ופיקוח של כלי רכב, תחום טכני, שירותי תחזוקה.
אגף הרכב ושירותי תחזוקה - טפסים

ציוד מכני הנדסי

שם הטופס
מקוון מקוון
 
ייפוי כוח של אדם פרטי לביצוע שינוי במרשם הציוד מקוון
ייפוי כוח של תאגיד לביצוע שינוי במרשם הציוד מקוון
נספח לרשיון יבוא - צמ"ה ומלגזות מקוון

יחידת יבוא

שם הטופס מקוון מקוון הדפסה הדפסה
 
בקשה לאישור או לרישיון יבוא רכב ביבוא אישי מקוון  
בקשה לרשיון יבוא (ליבוא מסחרי בלבד) מקוון  
נספח טכני לבקשה לרשיון יבוא - רכב / אופנוע (ליבוא מסחרי בלבד) מקוון  
הצעת הזמנה ליבוא טובין על-סמך רשיון (ליבוא מסחרי בלבד) מקוון  
תצהיר/התחיבות לגבי נכונות פרטי הבקשה של רשיון היבוא   להורדה
תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות   להורדה
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי   להורדה
אישור מתן שירות לרכב ביבוא אישי - אישור שירות ממוסך   להורדה

תחום סחר יבוא וייצור

שם הטופסהדפסה הדפסה
 
בקשה לרישוי יבוא אישי לצריכה עצמית של חלקי חילוף ומכללים לרכב להורדה

מפעלי שירותי תחזוקה

שם הטופסהדפסה הדפסה
 
בקשה להוצאת רשיון מפעל (מוסך) להורדה

עודכן לאחרונה: ראשון, 08 מרץ 2015 14:43

 

על סדר היום

שלישי, 17 פברואר 2015
ניסוי שטח ("פיילוט") בדבר תנאי הכשירות הנדרשים ממוסכים לצורך הגדרתם כ"מוסך מומחה"
ההתפתחויות בענף הרכב יחד עם כניסת מערכות הנעה חדשות מתקדמות, תקני זיהום אוויר מתקדמים ודרישות בטיחות גבוהות, מחייבות את העוסקים בענף הרכב להוכיח רמות גבוהות של ידע ומיומנות, להשתמש בציוד מתקדם, מוצרי תעבורה מתאימים ועוד.
קרא עוד...
שני, 09 פברואר 2015
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע לנהגים ולבעלי רכב כי חל איסור מוחלט להתקין כיסוי למושב הרכב אשר מותקנת בו כרית אוויר
בנוסף, חל איסור מוחלט להתקין באופן זמני או קבוע על אביזר או מתקן על גג הרכב או בתוכו בצורה שתפגע בפעילותם התקינה של כריות האוויר לרבות כריות צד (וילון).
קרא עוד...
חמישי, 02 אוקטובר 2014
עדכון נוסחת "המיסוי הירוק" לחישוב דרגת הזיהום של כלי רכב עד 3.5 טון
משרד התחבורה ורשות המסים מבקשים להודיע לציבור כי החל מיום 01/01/2015 יבוצע עדכון בשיטת החישוב של נוסחת "המיסוי הירוק". 
קרא עוד...
חמישי, 27 מרץ 2014
קול קורא
משרד התחבורה מודיע בזאת על כוונתו לקיים במהלך שנת 2014 מבחן חלוץ ("פיילוט") לסוג חדש של כלי רכב, טרם החלטה סופית לאישורם ליבוא ורישום סדרתי בשוטף.
קרא עוד...
חמישי, 14 נובמבר 2013
פרסום הוראת נוהל 02/2013 - חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב מסוג N1-M1
הוראת נוהל זו מהווה עדכון לנוהל מס' 01/09, שמטרתו לעדכן את נוסחת החישוב של הציון הירוק, בהתאם לערכים העדכניים של סכומי העלויות החיצוניות הנובעות מפליטות המזהמים בכלי הרכב.
קרא עוד...

אנחנו כאן כדי לעזור

שירות התשלומים הממשלתי
תשלומי אגרת רשיונות : נהיגה, רכב פרטי ומסחרי, ציוד מכני הנדסי

רישוי קול
במקום להגיע למשרד הרישוי עושים הכל עם "רישוי קול"

משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים במרכזי בחינה