Content

רישוי קול - אנחנו כאן כדי לעזור

חידוש רישיון נהיגה

  • גרסת הדפסה
  • דואר אלקטרוני
בהתאם לתקנות התעבורה רישיון נהיגה מחודש לתקופה של עד 10 שנים.
ככלל חידוש הרישיון יחול ביום ההולדת של מחזיק רישיון הנהיגה על פי תאריך הלידה הלועזי הרשמי.
אחריות חידוש רישיון הנהיגה מוטלת על בעל הרישיון.
ישנן אוכלוסיית נהגים אשר רישיונם מחודש לתקופת זמן קצרה יותר כלהלן:
  • נהגים חדשים - לשנתיים
  • נהגים מקצועיים ונהגים ותיקים
  • מי שאינו רשום במרשם האוכלוסין ( בעל דרכון זר או תושב ארעי) רישיון הנהיגה יחודש לתקופה של עד חצי שנה, ולא יונפק להם רישיון קבוע

חשוב לדעת - חידוש רישיון הנהיגה יתבצע בתנאי שלבעל רישיון הנהיגה אין הגבלות שלילה, קנסות, או מגבלות בריאותיות.

תהליך חידוש רישיון הנהיגה

בשלב הראשון ישלח לביתכם ספח תשלום אגרת רישיון הנהיגה (רישיון נהיגה זמני). ספח התשלום נשלח כחודש לפני שפג תוקפו של רישיון הנהיגה. במידה ולא קיבלתם את הספח ניתן לברר את הסיבה לכך ב:
בשלב השני יש לשלם את אגרת רישיון הנהיגה בהתאם לטבלת עלות אגרת רישיון הנהיגה.
ניתן לשלם את אגרת רישיון הנהיגה באמצעות: הערה: רישיון נהיגה שאגרתו שולמה באמצעות האינטרנט או הטלפון, יישלח לביתכם תוך שבועיים מיום התשלום לכתובת המופיעה ברישיון. לכן, אם תוקף רישיונכם עומד לפוג בפרק זמן זה, עדיף לשלם אותו בסניפי הבנק או בבנק הדואר. אישור על התשלום אינו מהווה רישיון זמני.

השלב האחרון הוא שלב קבלת רישיון הנהיגה. בתוך כחודשיים מיום תשלום אגרת הרישיון ישלח לביתכם רישיון הנהיגה הקבוע - ממוחשב עם תמונה (בהנחה שתמונתכם נמצאת במאגר הממוחשב של משרד התחבורה).

אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הרישיון הקבוע בתום חודשיים, פנו למוקד השירות של הזכיין: דפוס בארי, טלפון 08-9949700.

עד אז, ספח תשלום אגרת רישיון הנהיגה המשולם והחתום ישמש כרישיון נהיגה זמני. במידה ותמונתכם אינה נמצאת במאגר הממוחשב של משרד התחבורה (הערה המציינת זאת נמצאת על גבי ספח אגרת הנהיגה) יש לפנות לתחנת צילום עם רישיון הנהיגה הזמני המשולם ולהצטלם ללא תשלום נוסף (יש להצטייד בתעודת זהות מקורית/דרכון/תעודת חוגר). רישיון הנהיגה הקבוע - ממוחשב עם תמונה ישלח לביתכם.

בדיקות ראייה לנהגים מגיל 40

את בדיקות הראייה לצורך חידוש רישיון נהיגה רשאי לבצע אופטומטריסט מורשה מטעם משרד הבריאות.
  • נהג מגיל 40 ומעלה מחוייב לעבור בדיקת ראייה לצורך חידוש רישיון נהיגה בכל 10 שנים. לנהגים אלו תשלח איגרת המפנה אותם לבצע את הבדיקות (כ- 4 חודשים לפני שפג תוקפו של רישיון הנהיגה)
  • נהג שקיבל את הזימון ולא יגש לבצע את הבדיקה לא יוכל לחדש את רישיונו.

נהגים יחוייבו לבצע בדיקות רפואיות החל מגיל 70, כתנאי לחידוש הרישיון.
נהגים מקצועיים (ובהם: נהגי מוניות, אוטובוסים ורכב כבד) יחויבו בבדיקה רפואית מגיל 60. מגיל 70 ואילך יחויבו נהגים אלה בבדיקה אחת לשנתיים.

סוג רישיון הנהיגהגיל חידוש וביצוע הבדיקות הרפואיות
תוקף רישיון הנהיגה כפוף למועד חידוש הרישיון מול מועד החיוב בבדיקות הרפואיות
רכב ציבורי ( D,D1,D2,D3), כבד (C),
גורר תומך (E), היתרים לנהיגת אמבולנס, לנהיגת רכב כיבוי, לנהיגת רכב חילוץ, מורה מוסמך לנהיגה
מגיל 60 עד גיל 70 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל 5 שנים. מגיל 70 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל שנתיים
פרטי (B), משא קל ( C1 ), טרקטור ( 1 ),
אופנוע ( A2, A1, A)
מגיל 70 עד גיל 80 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל 5 שנים. מגיל 80 בדיקה רפואית וחידוש הרישיון כל שנתיים

טופס הבדיקה הרפואית יישלח לביתכם כחצי שנה לפני מועד חידוש הרישיון. במידה והטופס לא הגיע אליכם, ניתן לקבל אותו באחת מהדרכים הבאות:
יש למלא את כל הפרטים על גבי הטופס, כולל חתימת המבקש, על מנת שהטופס לא יוחזר למגיש הבקשה כחסר פרטים. רצוי לשמור העתק מטופס הבדיקות לצורך בירורים בהמשך הטיפול. כמו כן להחתים את רופא המשפחה ואופטומטריסט או רופא עיניים על בדיקת העיניים ולשלוח בהקדם לתיבת דואר 270, מחלקת עדכון ובקרה חולון 58102, על מנת שרישיונך לא יתעכב.

כאשר קיימת בעיה רפואית בטופס רש"ל 54 (בדיקה הרפואית) אותה המציא מחזיק הרישיון, הטופס יועבר לרופא ממיין מטעם אגף הרישוי, אשר יחליט באם לאשר, לדרוש מסמכים נוספים, או להפנותו למכון הרפואי. אם נמצא כי הנהג אינו כשיר לנהיגה, הנהג יוזמן למשרד הרישוי ויידרש להפקיד את רישיון הנהיגה. למחזיק רישיון הנהיגה קיימת זכות ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תיקון ראיה: נהג אשר עבר ניתוח להסרת משקפיים יכול להוריד את ההגבלה ברישיון הנהיגה על ידי מילוי טופס בדיקות רפואיות. יש למלא את החלק של בדיקת הראיה בלבד ע"י אופטמטריסט ,ולציין ע"ג הטופס שזוהי בדיקה לתיקון הראיה בלבד. ניתן לשלוח את הטופס  לת.ד. 270 מחלקת עדכון ובקרה חולון מיקוד 58102 או לפנות אישית למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך.

חידוש רישיון לנהג השוהה בחו''ל

נהג השוהה בחו"ל ואין באפשרותו להצטלם בעת חידוש רישיון הנהיגה, ניתן להנפיק רישיון נהיגה עם תמונה ישנה. לצורך הנפקת רישיון נהיגה עם תמונה ישנה יש לפעול כלהלן:
  • תשלום אגרת רישיון הנהיגה
  • הפונה או נציג מטעמו ישלח מכתב בקשה למח' עדכון ובקרה ת.ד 270 חולון 58102 בצירוף רישיון נהיגה משולם ומכתב בקשה.

חשוב לזכור בעת הגעת הנהג מחו"ל עליו לפנות לתחנת צילום לצורך צילום מחדש כנדרש עפ"י תקנות התעבורה

חידוש רישיון בתום פסילה המסתיימת במהלך החגים

נהגים אשר רישיונם נפסל ע"י בית המשפט/רשות הרישוי (פסילת שיטת ניקוד), והפסילה מסתיימת באחד מימי החג בו המשרד סגור, ניתן לחדש רישיון נהיגה ידני זמני לתקופה של עד 14 יום בלבד. יש לצרף להעתק הרישיון הזמני את המסמך של ביהמ"ש על הפקדת רישיון/ביצוע מבחן עיוני או כל מסמך תומך אחר. הדבר אמור בנוגע לפסילות שאין בהן חובה לבצע אמצעים נוספים כתנאי לחידוש הרישיון. פסילות על פי שיטת הניקוד - ניתן לאפשר ביצוע מבחן עיוני מוקדם לפני החג.

עודכן לאחרונה: שלישי, 10 פברואר 2015 10:02

 

על סדר היום

ראשון, 24 ינואר 2016
אגף הרישוי מפרסם הסבר בנוגע לשינויים ברישיון הרכב
משרד התחבורה ורשות המסים נותנים תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כל רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר.
קרא עוד...
שני, 04 ינואר 2016
מרכזי בחינה למבחן עיוני
מרכזי מבחני התיאוריה של בני עקיבא (חדרה, נתניה, כפר סבא, פתח תקווה, תל אביב, חיפה, רחובות, מודיעין, אשדוד ואשקלון) יהיו סגורים לקבלת קהל ביום שני 04/01/2016.
שלישי, 15 דצמבר 2015
השבתת שירותים זמנית
שידרוג תשתיות המחשב המרכזי של משרד התחבורה יבוצע ביום רביעי 16/12/2015 החל משעה 20:00 ועד השעה 24:00. אי לכך, בשעות אלו לא ניתן יהיה לבצע תשלומי אגרות באמצעות שרת התשלומים ועמדות השירות העצמי לא יעבודו.
שלישי, 08 דצמבר 2015
משרד הרישוי בחולון ייפתח לקבלת קהל ביום ראשון ה-13/12/2015
המשרד ישוב לפעול בימים: א'-ה' בשעות 08:00-12:00 ובימי שלישי בשעות 15:30-18:00
רביעי, 12 אוגוסט 2015
המרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים
בתחולה מיום רביעי 02/09/2015 השירות להמרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים ינתן בכל שבוע בימי שני ורביעי בן השעות 08:00-12:00 במשרד הרישוי רמלה, קרית הממשלה רח' הרצל 91 רמלה.
קרא עוד...