עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

יבוא אישי של רכב אספנות

יבוא רכב אספנות חייב ברישיון יבוא טרם השטתו ארצה
אופן רישום גיל הרכב בארץ ברישיון הרכב: בהתאם להוראות תקנה 282(א)(4)(ד) לתקנות התעבורה.

סוג הרכב

ניתן לייבא רכב מהסוגים הבאים בלבד בכפוף לתנאים המפורטים לצידם כדלהלן, ובלבד שחלפו למעלה מ-30 שנים משנת ייצורו של הרכב:
 • רכב נוסעים פרטי
  רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל  המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג.
 • רכב מסחרי
  רכב מסחרי על פי מבנהו, תצורתו וייעודו ושמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג.
 • אופנוע
  כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה.

שנת ייצור

"שנת ייצור" ("Model Year"): השנה הקלנדרית בה יוצר הרכב  או לחילופין, שנת המודל שהצהיר עליה יצרן הרכב וניתנת לזיהוי עפ"י התו  העשירי של מספר השלדה לפי תקן ISO 3779 או SAE J272, המאוחר מבין  השניים.

המייבא וייעוד הרכב

הרכב מיובא ע"י יחיד שאינו עוסק מורשה לשימושו האישי ו/או המשפחתי בלבד ולא לצרכים עסקיים, כגון: הובלה, הסעת נוסעים בשכר, אספקה, מתן שירותים ועוד. על רכב אספנות חל איסור נסיעה בדרכים בין השעות 7:00 ל- 9:00 בבוקר.

מועד תחילת הטיפול בבקשה לרישיון יבוא הוא המועד בו מתקבלים מסמכי הבקשה פיזית במחלקת יבוא במלואם.
רישיון יבוא יונפק בכפוף לחוות דעת טכנית חיובית של מחלקת התקינה לגבי הרכב הספציפי המבוקש ליבוא.

התנאים לקבלת רישיון יבוא של רכב אספנות ביבוא אישי מפורטים בהוראות נוהל 004/13 - מתן רישיון יבוא אישי של רכב אספנות.

רשימת מסמכים שיש להגיש כצרופות

 • רישיון רכב (כולל התייחסות לגבי סוג המנוע – בנזין בלבד)
 • רישיון נהיגה
 • צילומי הרכב: חזית, צד, אחור, פנים הרכב
 • מפרט טכני של הרכב
 • אישור שירות ממוסך
 • תצהיר (ראה/י נספח א')

עודכן לאחרונה: שלישי, 19 נובמבר 2013 16:51

 
מדריך ליבוא אישי של כלי רכב

על סדר היום

רביעי, 28 ספטמבר 2016
פרסום נהלים בנושא יבוא רכב להתייחסות הציבור
בהמשך לאישור חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, משרד התחבורה פועל להסדרת הנהלים למתן רישיון ליבואן מסחרי ובכלל זה מתווך ביבוא אישי.
קרא עוד...פרסום נהלים בנושא יבוא רכב להתייחסות הציבור
שני, 16 מאי 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על שינויים בקבלת קהל בתאריכים 18-19/05/2016
בתאריכים אלו, מחלקת צמ"ה/מוסכים/סחר/שמאים/תקינה/יבוא לא יקבלו קהל ולא יהיה מענה טלפוני עקב יציאה לכנס דו יומי לעובדי אגף הרכב.
רביעי, 06 אפריל 2016
הודעת הבהרה למכרז פומבי מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב ביחס לאתר מס' 3/2105 קרית אתא
קרא עוד...הודעת הבהרה למכרז פומבי מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב ביחס לאתר מס' 3/2105 קרית אתא
רביעי, 16 מרץ 2016
הודעת הבהרה למכרז מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב
בהתאם להסכמת הצדדים שניתן לה תוקף של פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים מיום 10/03/2016 (עת"מ 50548-02-16), וועדת הבדיקה למכרז, מבהירה בזאת ביחס לתנאי הסף שבסעיף 4.3 לתנאי המכרז כדלקמן:
קרא עוד...הודעת הבהרה למכרז מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב
שני, 18 ינואר 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על סגירת מכון אריה כהן בע"מ
לאור מקרה סגירת המכון ע"י משטרת ישראל לאחר גילוי ליקויים בהתנהלות ובפעילות המכון, הרשות החליטה לסגור את מכון הרישוי "אריה כהן בע"מ", עד סיום החקירה.
למעלה