repo upload
עמוד הביתטפסיםרישוי רכב

אגף הרישוי - טפסים בנושא רישוי רכב

  • גרסת הדפסה
  • דואר אלקטרוני
ניתן להגיש טפסים באמצעות שרת ממשל זמין בצורה מקוונת או במשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך אגף הרישוי - טפסים
שם הטופסמקוון מקווןהדפסה הדפסה
   
בקשה להפקדת רשיון רכב מקוון להורדה
בקשה לביטול רישום רכב מקוון להורדה
בקשה להחזר תשלום אגרת רישוי לרכב מקוון להורדה
יפוי כח - אדם פרטי מקוון להורדה
יפוי כח - תאגיד מקוון להורדה
בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי   להורדה
בקשה לתג נכה במקרים של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג   להורדה
בקשה לתג נכה במקרים של החלפה והוספת רכב   להורדה
בקשת בעלי הרכב לרשום שעבוד - טופס לדוגמא   להורדה
בקשה של נותן ההלואה לרשום שעבוד על הרכב - טופס לדוגמא   להורדה
הסכמה של נותן ההלוואה לביטול השעבוד - טופס לדוגמא   להורדה

עודכן לאחרונה: ראשון, 08 מרץ 2015 14:41

 

על סדר היום

שני, 25 מאי 2015
מועדי קבלת קהל במשרדי הרישוי בחודשים יולי - דצמבר 2015
בתחולה מיום רביעי 01/07/2015 ועד יום חמישי 31/12/2015 (כולל).
קרא עוד...
שלישי, 06 ינואר 2015
הקצאת מספרי רישוי לרכב
החל מתאריך 01/02/2017 יוקצו מספרי רישוי בני שמונה ספרות לכלי רכב חדשים במקום שבע ספרות כיום.
קרא עוד...
חמישי, 30 אוקטובר 2014
לוח זמנים, הרשמה וביצוע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ)
בתחולה מחודש נובמבר 2014 תבצע רשות הרישוי מבחנים עיוניים בשיטת השמע.
קרא עוד...
רביעי, 27 אוגוסט 2014
רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
בתאריך 1 בספטמבר יכנסו לתוקף תיקון תקנות אשר עניינם ברישום הבעלות על מונית ("הפח") על שם בעל המונית ("הפח") ופרטי רישיון ההפעלה ירשמו על גבי רישיון הרכב.
קרא עוד...
שני, 18 אוגוסט 2014
ביטול הגבלה ברישיון נהיגה לדרגה A1 שניתן לפני שנת 2007
בשנת 2007, בעת כניסת התקינה האירופאית לתוקף, נרשמה הגבלה לבעלי רישיון נהיגה לאופנוע לדרגה A1  שהם רשאים לנהוג באופנוע עד 54.4 כ"ס ולא יותר מ- 500 סמ"ק.
קרא עוד...

אנחנו כאן כדי לעזור

שירות התשלומים הממשלתי
תשלומי אגרת רשיונות : נהיגה, רכב פרטי ומסחרי, ציוד מכני הנדסי

רישוי קול
במקום להגיע למשרד הרישוי עושים הכל עם "רישוי קול"

משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים במרכזי בחינה