repo upload

נהלי יבוא

  • גרסת הדפסה
  • דואר אלקטרוני

מספרשם הוראת נוהלמתאריך
10/04 נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב
כולל הצהרת יצרן צמיגים באנגלית
21/01/2015
22/07 קריאה חוזרת למוצרי תעבורה פגומים 12/05/2013
20/08 רישוי מוצרי תעבורה ביבוא אישי לצריכה עצמית 04/09/2012
14/09 יבוא ושחרור קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון 18/05/2009
31/08 נוהל סימון מוצרי תעבורה מיבוא ומיצור מקומי בתקן, שם יצרן וארץ היצור 09/12/2008
07/07 הוראת נוהל 07/07 - רישוי, יבוא חלקי רכב חליפיים לכלי רכב - קוד 174 14/07/2008
06/07 רישוי יבוא מוצרי תעבורה לפי ארץ ייצור 03/12/2007
01/07 פיקוח הנדסי על הייצור המקומי ופיקוח על יבוא מוצרי תעבורה לישראל 03/12/2007
09/06
נוהל עבודה עם המעבדות המוסמכות 22/01/2006
15/06 נוהל יבוא ממירים קטליטים/אביזרים לטיפול בגזי פליטה לכלי רכב דיזל כבדים מעל 3.5 טון 04/10/2006
28/06 יבוא ממירים קטליטים/אביזרים לטיפול בגזי פליטה לכלי רכב עד 3.5 טון 03/10/2006
27/06 רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ ישירות מיצרן המערכת 07/03/2006
27/06א רישוי יבוא מערכות הסבה בגפ"מ באמצעות סוכן מורשה מחו"ל של יצרן המערכת המקורי 05/03/2006
27/14 נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים מן הסוג המשמש בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה/טרקטורון/טרקטור משא/רכב שטח וציוד המיועד לצורכי תעשיה 01/01/2014
116/13 טיפול בצמיגים פגומים במסגרת תקופת אחריות ובדיקתם ע"י מעבדה מוסמכת 18/11/2013
29/04 29/2004 - נוהל רישוי יבוא פגושים כבדים (BULL BAR) 28/10/2004
13/04 נוהל רישוי יבוא חלקי חילוף משומשים לרכב לצורך שיפוץ 19/07/2004
30/04 נוהל יבוא ושחרור התקני ריסון לילדים בכלי רכב 09/02/2004
12/04 רישוי יבוא רפידות בלם ומצמד לכלי רכב 19/07/2004
18/04 מנופים לטעינה עצמית ברכב משא - שחרור מהמכס 02/11/2004
05/04 נוהל רישוי מוצרי תעבורה ושחרור מהמכס 07/06/2004
24/04 בדיקת מוצרי תעבורה מיבוא עפ"י תקן/מפמ"כ 27/07/2004
26/04 נוהל בדיקת אב טיפוס במעבדה מוסמכת למרכבים לרכב משא, ווי גרירה (התקני צימוד ) והתקנתם ברכב לצורך קבלת רשיון יצור 28/10/2004
25/04 נוהל אשרור יבוא מוצרי תעבורה לתושבי האוטונומיה 27/10/2004
11/04 נוהל רישוי יבוא/ייצור פנסי בלימה מוגבה לרכב 18/07/2004
16/04 שחרור נוזל בלמים לרכב מרשות המכס 20/07/2004
19/04 רישוי יבוא תיבת הגה (מסרק) חליפי לרכב ועממי פליטה לאופנוע 19/07/2004
04/04 רישוי יבוא מוצרי תעבורה מארצות האוסרות או מגבילות יבוא טובין מישראל 06/06/2004
03/04 מכירת צמיגים חדשים/משומשים לחידוש ייצור ופסילה שאינם מיועדים לשימוש ברכב 26/09/2004
02/04 נוהל רישוי - מערכת למניעת נעילת גלגלים A.B.S וטכוגרפים לרכב 07/06/2004
21/04 תוקף אישורים מיוחדים 22/07/2004
17/04 רישוי יבוא/ייצור מוצרי תעבורה מסוג O.E.M ותחליפי 20/07/2004
08/04 רישוי יבוא טובין ללא הצגת הצהרת יצרןו/או הצהרת יבואן 17/06/2004
23/04 יבוא, יצור , הטבעה , שיווק , הנפקה ורישום לוחיות זיהוי לכלי רכב 02/11/2004

עודכן לאחרונה: שני, 02 פברואר 2015 09:43

 

על סדר היום

שלישי, 17 פברואר 2015
ניסוי שטח ("פיילוט") בדבר תנאי הכשירות הנדרשים ממוסכים לצורך הגדרתם כ"מוסך מומחה"
ההתפתחויות בענף הרכב יחד עם כניסת מערכות הנעה חדשות מתקדמות, תקני זיהום אוויר מתקדמים ודרישות בטיחות גבוהות, מחייבות את העוסקים בענף הרכב להוכיח רמות גבוהות של ידע ומיומנות, להשתמש בציוד מתקדם, מוצרי תעבורה מתאימים ועוד.
קרא עוד...
שני, 09 פברואר 2015
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע לנהגים ולבעלי רכב כי חל איסור מוחלט להתקין כיסוי למושב הרכב אשר מותקנת בו כרית אוויר
בנוסף, חל איסור מוחלט להתקין באופן זמני או קבוע על אביזר או מתקן על גג הרכב או בתוכו בצורה שתפגע בפעילותם התקינה של כריות האוויר לרבות כריות צד (וילון).
קרא עוד...
חמישי, 02 אוקטובר 2014
עדכון נוסחת "המיסוי הירוק" לחישוב דרגת הזיהום של כלי רכב עד 3.5 טון
משרד התחבורה ורשות המסים מבקשים להודיע לציבור כי החל מיום 01/01/2015 יבוצע עדכון בשיטת החישוב של נוסחת "המיסוי הירוק". 
קרא עוד...
חמישי, 27 מרץ 2014
קול קורא
משרד התחבורה מודיע בזאת על כוונתו לקיים במהלך שנת 2014 מבחן חלוץ ("פיילוט") לסוג חדש של כלי רכב, טרם החלטה סופית לאישורם ליבוא ורישום סדרתי בשוטף.
קרא עוד...
חמישי, 14 נובמבר 2013
פרסום הוראת נוהל 02/2013 - חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב מסוג N1-M1
הוראת נוהל זו מהווה עדכון לנוהל מס' 01/09, שמטרתו לעדכן את נוסחת החישוב של הציון הירוק, בהתאם לערכים העדכניים של סכומי העלויות החיצוניות הנובעות מפליטות המזהמים בכלי הרכב.
קרא עוד...