הליך קבלה וחידוש תג חניה לנכה

 • גרסת הדפסה
 • דואר אלקטרוני
כל נכה המבקש לקבל תג חניה עבור רכבו חייב לשלוח מסמכים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה. יש להגיש את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד.

המסמכים ישלחו באמצעות הדואר. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי

המסמכים הדרושים

על כל מבקש תג חניה לנכה חובה למלא טופס בקשה לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות וספח.
 • מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
 • צילום רישיונות רכב.
 • מסמכים רפואיים עדכניים לשלושת החודשים האחרונים מרופא מקצועי (נא להשאיר בידך העתק מכיוון שאין החזרת מסמכים)
 • במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.
כמו כן יש לקבל את אישורו של אחד מהגופים הבאים, לפי הרלוונטיות למקרה:
 • מוגבל ניידות - אישור מאת משרד הבריאות שהינו נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות או שדרגת נכותו מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים (נא לא לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן). על מטופלים בהמודיאליזה כרונית להמציא אישור ממכון דיאליזה.
 • נפגע פעולות איבה - אישור מביטוח לאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • עיוור - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
 • נכה צה"ל - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.

במידה ומבקש תג החניה אינו בעל הרכב עליו להמציא את האישורים הרלוונטיים:

 • הרכב רשום ע"ש בן/בת זוג חוקיים
  צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג.
 • הרכב רשום על שם בן/בת זוג (לא נשואים)
  צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג. כמו כן, יש להמציא חוזה/ הסכם נישואין, או הסכם ממון, או תצהיר מעו"ד או מבית משפט כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
 • הרכב רשום על שם קרוב משפחה מקירבה ראשונית (ילדים/הורה/אח)
  צילומי תעודת זהות וספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית.
 • הרכב רשום על שם אדם שאינו מקרבה משפחתית ראשונית (חתן/גיס/חבר)
  שני תצהירים חתומים מעורך דין (אחד של הנכה ואחד של בעל הרכב) שהרכב עומד לשימושו של הנכה.
 • הרכב רשום על שם אפוטרופוס של הנכה
  צו מינוי אפוטרופוס חתום על ידי בית משפט. במידה ויש יותר מאפוטרופוס אחד, יש להמציא מכתב ויתור משאר האפוטרופוסים - חתום על ידי בית משפט.
 • הרכב רשום על שם חברת השכרה
  אישור מחברת ההשכרה עם לוגו וחותמת (אישור לדוגמא), ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות) המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
 • הרכב רשום של שם חברה
  אישור עם לוגו וחותמת החברה (אישור לדוגמא), מספר רכב ופרטי הנכה, המציין שהרכב עומד לשימושו של הנכה.
 • הרכב רשום על שם חברת ליסינג
  אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת (אישור לדוגמא), ח.פ. ומספר רכב, שם ומספר זהות של הנכה המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
 • הרכב נרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי
  חוזה רכישה עם לוגו וחותמת חברת הליסינג, מספר רכב ופרטי הנכה. בנוסף, יצורף אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת החברה, המציין כי רכש את הרכב בעסקת מימון פרטית מתאריך X עד תאריך Y. על האישור לכלול את מספר הרכב ופרטי הנכה (שם ומספר זהות). כמו כן, יש לצרף צילום תעודת זהות של הנכה וספח.
 • מונית
  הסכם שכירות חתום על ידי עורך דין.
 • ארגון המשמש להובלת נכים
  1. אישור רשמי מאת רשם העמותות או גוף רשמי רלוונטי אחר, כי מדובר בארגון שמטרתו סיוע או הסעה לנכים.
  2. תצהיר חתום בפני עורך דין כי הרכב נועד להסעת נכים וזה שימושו העיקרי, וכי השימוש בתג יעשה אך ורק לשם הסעת נכים.

לשני כלי רכב שלא בבעלות הנכה יונפק תג נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי הרכב המשמשים את הנכה דרך קבע. תג זה יונפק לאחר הצגת האישורים המתאימים כמפורט מעלה לכל אחד מכלי הרכב.

משלוח הבקשות לתג החניה לנכה

את הבקשות יש להעביר באמצעות הדואר בלבד.
ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז פניות הציבור ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
מענה טלפוני על סטטוס הטיפול בבקשה יינתן אך ורק באמצעות רישוי קול.

לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה לתג נכה בצירוף הטפסים הרלוונטים כפי שפורטו מעלה. פניה ללא הטופס לא תטופל.

מתן תשובה לבקשה לתג נכה תינתן עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.

חידוש תג חניה לנכה

על מנת לחדש תג חניה לנכה יש לבצע שוב את הליך קבלת תג החניה.
על מנת למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקף התג.

תג חניה לצמיתות

תג חניה לנכה שאושר לצמיתות מופיע בו תוקף ל- 8 שנים. לקראת תום התוקף ישלח תג חדש, ללא צורך בפניה למשרד הרישוי.

עודכן לאחרונה: שני, 26 אוקטובר 2015 14:47

 

על סדר היום

ראשון, 24 ינואר 2016
אגף הרישוי מפרסם הסבר בנוגע לשינויים ברישיון הרכב
משרד התחבורה ורשות המסים נותנים תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כל רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר.
קרא עוד...
שני, 04 ינואר 2016
מרכזי בחינה למבחן עיוני
מרכזי מבחני התיאוריה של בני עקיבא (חדרה, נתניה, כפר סבא, פתח תקווה, תל אביב, חיפה, רחובות, מודיעין, אשדוד ואשקלון) יהיו סגורים לקבלת קהל ביום שני 04/01/2016.
שלישי, 15 דצמבר 2015
השבתת שירותים זמנית
שידרוג תשתיות המחשב המרכזי של משרד התחבורה יבוצע ביום רביעי 16/12/2015 החל משעה 20:00 ועד השעה 24:00. אי לכך, בשעות אלו לא ניתן יהיה לבצע תשלומי אגרות באמצעות שרת התשלומים ועמדות השירות העצמי לא יעבודו.
שלישי, 08 דצמבר 2015
משרד הרישוי בחולון ייפתח לקבלת קהל ביום ראשון ה-13/12/2015
המשרד ישוב לפעול בימים: א'-ה' בשעות 08:00-12:00 ובימי שלישי בשעות 15:30-18:00
רביעי, 12 אוגוסט 2015
המרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים
בתחולה מיום רביעי 02/09/2015 השירות להמרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים ינתן בכל שבוע בימי שני ורביעי בן השעות 08:00-12:00 במשרד הרישוי רמלה, קרית הממשלה רח' הרצל 91 רמלה.
קרא עוד...