960_rechev

הנזק הכלכלי

כל תאונת דרכים עם נפגעים היא בראש ובראשונה טרגדיה אנושית, הגורמת לסבל ואובדן שאינם נמדדים בכסף. מעבר לכך, תאונות גורמות גם נזק כלכלי רב למשק, הנאמד במיליארדים רבים של שקלים. לפיכך ניתן לראות בכל צעד לשיפור הבטיחות בדרכים, גם השקעה כלכלית לכל דבר, המניבה תשואה גבוהה.

הנזק הכלכלי של תאונות הדרכים נחלק לשלושה מרכיבים עיקריים:

  • נזק ישיר: חילוץ, טיפול רפואי, שיקום, עלויות נלוות.
  • אובדן התוצר: אובדן כושר עבודה, ירידה בתוצרת, אובדן ימי עבודה.
  • פגיעה במשפחה: ירידה בתפקוד וביצרנות עקב התמודדות עם אובדן או עם נכות של אדם קרוב.
קשה לאמוד את הנזק הכולל הנגרם למשק עקב תאונות דרכים. הנתונים אינם מושלמים ולוקים לעיתים ברישום לא מדויק, וחלק מהנזקים קשים לכימות, כמו למשל, אומדן ערך הזמן היורד לטמיון בשל האטת התנועה עקב תאונה.

עם זאת, מכיוון שלהערכת עלותן הכוללת של תאונות הדרכים נודעת חשיבות רבה, נערך מחקר מקיף, ראשון מסוגו, בהזמנת האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה. המחקר ניתח נתונים של כ-600 אלף תאונות דרכים עם פגיעות גוף, שאירעו בשנים 2002-1996 ואשר בגינן שילמו חברות הביטוח פיצויים. המסקנות מצביעות על נזק שנתי למשק בהיקף אדיר של למעלה מ-12 מיליארד ש"ח, המהווים 2.5% מהתל"ג.

 

 

עודכן לאחרונה: רביעי, 30 יוני 2010 17:35

 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
שלישי, 18 יולי 2017
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
קרא עוד...הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
ראשון, 09 יולי 2017
היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
קרא עוד...היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
שני, 03 יולי 2017
הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
קרא עוד...הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
שני, 26 יוני 2017
משדרגים את מצבת האוטובוסים של חברת דן. השר כץ: חברת דן תרכוש מיידית 330 אוטובוסים חדישים המהווים יותר מרבע מצי הרכב של החברה
קרא עוד...משדרגים את מצבת האוטובוסים של חברת דן. השר כץ: חברת דן תרכוש מיידית 330 אוטובוסים חדישים המהווים יותר מרבע מצי הרכב של החברה
למעלה