960_rechev

הנזק הכלכלי

כל תאונת דרכים עם נפגעים היא בראש ובראשונה טרגדיה אנושית, הגורמת לסבל ואובדן שאינם נמדדים בכסף. מעבר לכך, תאונות גורמות גם נזק כלכלי רב למשק, הנאמד במיליארדים רבים של שקלים. לפיכך ניתן לראות בכל צעד לשיפור הבטיחות בדרכים, גם השקעה כלכלית לכל דבר, המניבה תשואה גבוהה.

הנזק הכלכלי של תאונות הדרכים נחלק לשלושה מרכיבים עיקריים:

  • נזק ישיר: חילוץ, טיפול רפואי, שיקום, עלויות נלוות.
  • אובדן התוצר: אובדן כושר עבודה, ירידה בתוצרת, אובדן ימי עבודה.
  • פגיעה במשפחה: ירידה בתפקוד וביצרנות עקב התמודדות עם אובדן או עם נכות של אדם קרוב.
קשה לאמוד את הנזק הכולל הנגרם למשק עקב תאונות דרכים. הנתונים אינם מושלמים ולוקים לעיתים ברישום לא מדויק, וחלק מהנזקים קשים לכימות, כמו למשל, אומדן ערך הזמן היורד לטמיון בשל האטת התנועה עקב תאונה.

עם זאת, מכיוון שלהערכת עלותן הכוללת של תאונות הדרכים נודעת חשיבות רבה, נערך מחקר מקיף, ראשון מסוגו, בהזמנת האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה. המחקר ניתח נתונים של כ-600 אלף תאונות דרכים עם פגיעות גוף, שאירעו בשנים 2002-1996 ואשר בגינן שילמו חברות הביטוח פיצויים. המסקנות מצביעות על נזק שנתי למשק בהיקף אדיר של למעלה מ-12 מיליארד ש"ח, המהווים 2.5% מהתל"ג.

 

 

עודכן לאחרונה: רביעי, 30 יוני 2010 17:35

 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
שלישי, 28 מרץ 2017
השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
קרא עוד...השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
חמישי, 23 מרץ 2017
מעלים הילוך במאבק בתאונות הדרכים. ממחר : קנסות מוגדלים על עבירות תעבורה חמורות המסכנות חיים. הקנס על אי ציות לרמזור אדום 1,500 שקלים!
קרא עוד...מעלים הילוך במאבק בתאונות הדרכים. ממחר : קנסות מוגדלים על עבירות תעבורה חמורות המסכנות חיים. הקנס על אי ציות לרמזור אדום 1,500 שקלים!
שלישי, 21 מרץ 2017
היסטוריה בכרמיאל: השר כץ חנך את נסיעת המבחן הראשונה של רכבת כרמיאל - תל אביב
קרא עוד...היסטוריה בכרמיאל: השר כץ חנך את נסיעת המבחן הראשונה של רכבת כרמיאל - תל אביב
שלישי, 21 מרץ 2017
בעקבות התנאים הפיזיים הקשים משרד הרישוי בחולון יסגר מיום ראשון הבא לתקופה של כ-3 חודשים לצורך שיפוצים נרחבים, שנועדו לשפר את השירות לציבור
קרא עוד...בעקבות התנאים הפיזיים הקשים משרד הרישוי בחולון יסגר מיום ראשון הבא לתקופה של כ-3 חודשים לצורך שיפוצים נרחבים, שנועדו לשפר את השירות לציבור
למעלה