960_rechev

הנזק הכלכלי

כל תאונת דרכים עם נפגעים היא בראש ובראשונה טרגדיה אנושית, הגורמת לסבל ואובדן שאינם נמדדים בכסף. מעבר לכך, תאונות גורמות גם נזק כלכלי רב למשק, הנאמד במיליארדים רבים של שקלים. לפיכך ניתן לראות בכל צעד לשיפור הבטיחות בדרכים, גם השקעה כלכלית לכל דבר, המניבה תשואה גבוהה.

הנזק הכלכלי של תאונות הדרכים נחלק לשלושה מרכיבים עיקריים:

  • נזק ישיר: חילוץ, טיפול רפואי, שיקום, עלויות נלוות.
  • אובדן התוצר: אובדן כושר עבודה, ירידה בתוצרת, אובדן ימי עבודה.
  • פגיעה במשפחה: ירידה בתפקוד וביצרנות עקב התמודדות עם אובדן או עם נכות של אדם קרוב.
קשה לאמוד את הנזק הכולל הנגרם למשק עקב תאונות דרכים. הנתונים אינם מושלמים ולוקים לעיתים ברישום לא מדויק, וחלק מהנזקים קשים לכימות, כמו למשל, אומדן ערך הזמן היורד לטמיון בשל האטת התנועה עקב תאונה.

עם זאת, מכיוון שלהערכת עלותן הכוללת של תאונות הדרכים נודעת חשיבות רבה, נערך מחקר מקיף, ראשון מסוגו, בהזמנת האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה. המחקר ניתח נתונים של כ-600 אלף תאונות דרכים עם פגיעות גוף, שאירעו בשנים 2002-1996 ואשר בגינן שילמו חברות הביטוח פיצויים. המסקנות מצביעות על נזק שנתי למשק בהיקף אדיר של למעלה מ-12 מיליארד ש"ח, המהווים 2.5% מהתל"ג.

 

 

עודכן לאחרונה: רביעי, 30 יוני 2010 17:35

 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
ראשון, 13 אוגוסט 2017
הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
קרא עוד...הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
ראשון, 06 אוגוסט 2017
תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
קרא עוד...תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
שלישי, 25 יולי 2017
קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
קרא עוד...קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
חמישי, 20 יולי 2017
מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
קרא עוד...מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
למעלה