960_rechev
עמוד הביתבטיחות בדרכיםדוח שיינין וחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

דוח שיינין וחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בסוף 2004 מינה שר התחבורה ועדה שתכין "תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים". דוח הועדה, שהוגש ביולי 2005, דן בבעיה בפעם הראשונה מהזווית הכלכלית והציע פתרונות מעשיים ליישום מידי.

תאונות דרכים גורמות למשק נזקים ישירים ועקיפים הנאמדים בכ-12 מיליארד ש"ח בשנה, שהם כ-2% מהתל"ג. מדובר בנזק כלכלי ניכר למשק והמצב יחמיר עם המשך הגידול במספר כלי הרכב. מינוי הוועדה נעשה מתוך כוונה לגבש תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים.

הוועדה מנתה 14 מומחים מתחומי האקדמיה, התחבורה, המשטרה, המשפט, התקשורת, החינוך ועוד, ונעזרה בכ-100 אנשי מקצוע נוספים בוועדות המשנה. לראשות הוועדה מונה כלכלן, ד"ר יעקב שיינין, מתוך הנחה שלבעיה בעלת השלכות כלכליות חמורות כל כך נדרש פתרון בעל אופי כלכלי.

הנחת היסוד האופטימית של הוועדה הייתה כי ישראל אינה אמורה להיות מועדת לתאונות דרכים. יש לנו תנאי שטח טובים, אקלים נוח, כלי רכב חדישים ומרחקי נסיעה קצרים. ניסיון העבר מלמד כי בעזרת חינוך ואכיפה ניתן להשיג יעדי בטיחות, כמו חגירת חגורות בטיחות (93% מהנהגים, מקום ראשון בעולם!) או הדלקת אורות בחורף.

לפיכך, הדוח קובע כי יש סיכוי להפחתה ניכרת של מספר הנפגעים בתאונות, עם הצבת הנושא כיעד לאומי. הממשלה אימצה את המלצות הוועדה ביולי 2005. כשנה לאחר מכן, ביולי 2006, אושר בכנסת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ומכוחו הוקמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כתאגיד סטטוטורי עצמאי.
 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
שלישי, 18 יולי 2017
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
קרא עוד...הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
ראשון, 09 יולי 2017
היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
קרא עוד...היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
שני, 03 יולי 2017
הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
קרא עוד...הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
שני, 26 יוני 2017
משדרגים את מצבת האוטובוסים של חברת דן. השר כץ: חברת דן תרכוש מיידית 330 אוטובוסים חדישים המהווים יותר מרבע מצי הרכב של החברה
קרא עוד...משדרגים את מצבת האוטובוסים של חברת דן. השר כץ: חברת דן תרכוש מיידית 330 אוטובוסים חדישים המהווים יותר מרבע מצי הרכב של החברה
למעלה