960_rechev
עמוד הביתבטיחות בדרכיםדוח שיינין וחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

דוח שיינין וחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בסוף 2004 מינה שר התחבורה ועדה שתכין "תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים". דוח הועדה, שהוגש ביולי 2005, דן בבעיה בפעם הראשונה מהזווית הכלכלית והציע פתרונות מעשיים ליישום מידי.

תאונות דרכים גורמות למשק נזקים ישירים ועקיפים הנאמדים בכ-12 מיליארד ש"ח בשנה, שהם כ-2% מהתל"ג. מדובר בנזק כלכלי ניכר למשק והמצב יחמיר עם המשך הגידול במספר כלי הרכב. מינוי הוועדה נעשה מתוך כוונה לגבש תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים.

הוועדה מנתה 14 מומחים מתחומי האקדמיה, התחבורה, המשטרה, המשפט, התקשורת, החינוך ועוד, ונעזרה בכ-100 אנשי מקצוע נוספים בוועדות המשנה. לראשות הוועדה מונה כלכלן, ד"ר יעקב שיינין, מתוך הנחה שלבעיה בעלת השלכות כלכליות חמורות כל כך נדרש פתרון בעל אופי כלכלי.

הנחת היסוד האופטימית של הוועדה הייתה כי ישראל אינה אמורה להיות מועדת לתאונות דרכים. יש לנו תנאי שטח טובים, אקלים נוח, כלי רכב חדישים ומרחקי נסיעה קצרים. ניסיון העבר מלמד כי בעזרת חינוך ואכיפה ניתן להשיג יעדי בטיחות, כמו חגירת חגורות בטיחות (93% מהנהגים, מקום ראשון בעולם!) או הדלקת אורות בחורף.

לפיכך, הדוח קובע כי יש סיכוי להפחתה ניכרת של מספר הנפגעים בתאונות, עם הצבת הנושא כיעד לאומי. הממשלה אימצה את המלצות הוועדה ביולי 2005. כשנה לאחר מכן, ביולי 2006, אושר בכנסת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ומכוחו הוקמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כתאגיד סטטוטורי עצמאי.
 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
שלישי, 28 מרץ 2017
השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
קרא עוד...השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
חמישי, 23 מרץ 2017
מעלים הילוך במאבק בתאונות הדרכים. ממחר : קנסות מוגדלים על עבירות תעבורה חמורות המסכנות חיים. הקנס על אי ציות לרמזור אדום 1,500 שקלים!
קרא עוד...מעלים הילוך במאבק בתאונות הדרכים. ממחר : קנסות מוגדלים על עבירות תעבורה חמורות המסכנות חיים. הקנס על אי ציות לרמזור אדום 1,500 שקלים!
שלישי, 21 מרץ 2017
היסטוריה בכרמיאל: השר כץ חנך את נסיעת המבחן הראשונה של רכבת כרמיאל - תל אביב
קרא עוד...היסטוריה בכרמיאל: השר כץ חנך את נסיעת המבחן הראשונה של רכבת כרמיאל - תל אביב
שלישי, 21 מרץ 2017
בעקבות התנאים הפיזיים הקשים משרד הרישוי בחולון יסגר מיום ראשון הבא לתקופה של כ-3 חודשים לצורך שיפוצים נרחבים, שנועדו לשפר את השירות לציבור
קרא עוד...בעקבות התנאים הפיזיים הקשים משרד הרישוי בחולון יסגר מיום ראשון הבא לתקופה של כ-3 חודשים לצורך שיפוצים נרחבים, שנועדו לשפר את השירות לציבור
למעלה