960_rechev
עמוד הביתבטיחות בדרכיםדוח שיינין וחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

דוח שיינין וחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בסוף 2004 מינה שר התחבורה ועדה שתכין "תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים". דוח הועדה, שהוגש ביולי 2005, דן בבעיה בפעם הראשונה מהזווית הכלכלית והציע פתרונות מעשיים ליישום מידי.

תאונות דרכים גורמות למשק נזקים ישירים ועקיפים הנאמדים בכ-12 מיליארד ש"ח בשנה, שהם כ-2% מהתל"ג. מדובר בנזק כלכלי ניכר למשק והמצב יחמיר עם המשך הגידול במספר כלי הרכב. מינוי הוועדה נעשה מתוך כוונה לגבש תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים.

הוועדה מנתה 14 מומחים מתחומי האקדמיה, התחבורה, המשטרה, המשפט, התקשורת, החינוך ועוד, ונעזרה בכ-100 אנשי מקצוע נוספים בוועדות המשנה. לראשות הוועדה מונה כלכלן, ד"ר יעקב שיינין, מתוך הנחה שלבעיה בעלת השלכות כלכליות חמורות כל כך נדרש פתרון בעל אופי כלכלי.

הנחת היסוד האופטימית של הוועדה הייתה כי ישראל אינה אמורה להיות מועדת לתאונות דרכים. יש לנו תנאי שטח טובים, אקלים נוח, כלי רכב חדישים ומרחקי נסיעה קצרים. ניסיון העבר מלמד כי בעזרת חינוך ואכיפה ניתן להשיג יעדי בטיחות, כמו חגירת חגורות בטיחות (93% מהנהגים, מקום ראשון בעולם!) או הדלקת אורות בחורף.

לפיכך, הדוח קובע כי יש סיכוי להפחתה ניכרת של מספר הנפגעים בתאונות, עם הצבת הנושא כיעד לאומי. הממשלה אימצה את המלצות הוועדה ביולי 2005. כשנה לאחר מכן, ביולי 2006, אושר בכנסת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ומכוחו הוקמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כתאגיד סטטוטורי עצמאי.
 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
ראשון, 13 אוגוסט 2017
הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
קרא עוד...הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
ראשון, 06 אוגוסט 2017
תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
קרא עוד...תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
שלישי, 25 יולי 2017
קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
קרא עוד...קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
חמישי, 20 יולי 2017
מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
קרא עוד...מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
למעלה