960_rechev
עמוד הביתבטיחות בדרכיםהבסיס הכלכלי של הבטיחות

הבסיס הכלכלי של הבטיחות

ייחודה של התוכנית שהציעה ועדת שיינין הוא בבסיסה הכלכלי, ובמילים אחרות: העלאת רמת הבטיחות, כל עוד החיסכון הישיר בנזקים גדול מהעלות.
 היעד המרכזי שהציעה הוועדה הוא שבתוך עשר שנים תימנה ישראל עם חמש המדינות המובילות בעולם בתחום הבטיחות בדרכים. בתוך כך יקטן מספר ההרוגים השנתי לפחות מ-300, למרות גידול צפוי של כ-50% במצבת כלי הרכב.

האמצעים להשגת המטרה

תשתית: כ-400 מיליון ש"ח בשנה יושקעו במסגרת תוכנית חמש-שנתית לשיפור רמת הבטיחות והתחזוקה בדרכים הבינעירוניות - מתוך תקציב של 550 מיליון ש"ח.
נוסף על כך, תשקיע הרשות כ-200 מיליון ש"ח לשנה בדרכים העירוניות, תוך התמקדות בהגנה על הולכי הרגל. שדרוג התשתיות העירוניות ימומן מתקציב הרשות ולא מתקציב הרשויות המקומיות המתקשות בכך. כמו כן, ימשך פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית שיעודדו את צמצום השימוש ברכב הפרטי.
הסברה: יש להתמקד בהעלאת רמת המודעות של הציבור, הן לסכנות והן לאכיפה ולענישה, תוך פניה לציבור הרחב ולקבוצות סיכון רלוונטיות.
חינוך: הוועדה המליצה על העברת האחריות ללימוד העיוני של הנהיגה והבטיחות למערכת החינוך, תוך הנהגת מבחן ארצי, שההצלחה בו תהיה תנאי ללימודי נהיגה מעשיים. קביעת התכנים תיעשה בשיתוף משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
אכיפה: הגדלת מספר ניידות משטרת התנועה מ-120 ל-450, יישום אמצעי מעקב ואכיפה מתקדמים והקמת מערך אכיפה אלקטרוני אוטומטי. 
ענישה ושפיטה: החמרת הענישה באמצעות שינויים בחקיקה, לרבות השבתה זמנית של הרכב עקב עבירות תנועה חמורות, ותגבור מערך השפיטה.

תפיסת הרשות החדשה

אחריות ממשלתית: הוועדה קבעה כי האחריות הישירה לנושא תופקד בידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים. הממשלה תהיה אחראית לנושא, כפי שהיא אחראית לביטחון הלאומי ולביטחון הפנים.
רשות לאומית עצמאית לבטיחות בדרכים: הרשות תהפוך לגוף עצמאי סטטוטורי הכפוף ישירות לשר התחבורה, עם תקציב עצמאי משלה.
ההיגיון הכלכלי: הפחתת נזקי התאונות יכולה לחסוך למשק עד 2 מיליארד ש"ח לשנה. הוועדה צופה כי שיפור רמת הבטיחות תביא לירידה הדרגתית במספר התאונות ובתשלומי פרמיית הביטוח, ויתרה מזו, להפחתת הצער, השכול והאובדן האישי.

עודכן לאחרונה: רביעי, 10 אוקטובר 2012 16:09

 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
ראשון, 13 אוגוסט 2017
הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
קרא עוד...הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
ראשון, 06 אוגוסט 2017
תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
קרא עוד...תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
שלישי, 25 יולי 2017
קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
קרא עוד...קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
חמישי, 20 יולי 2017
מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
קרא עוד...מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
למעלה