960_rechev
עמוד הביתבטיחות בדרכיםהבסיס הכלכלי של הבטיחות

הבסיס הכלכלי של הבטיחות

ייחודה של התוכנית שהציעה ועדת שיינין הוא בבסיסה הכלכלי, ובמילים אחרות: העלאת רמת הבטיחות, כל עוד החיסכון הישיר בנזקים גדול מהעלות.
 היעד המרכזי שהציעה הוועדה הוא שבתוך עשר שנים תימנה ישראל עם חמש המדינות המובילות בעולם בתחום הבטיחות בדרכים. בתוך כך יקטן מספר ההרוגים השנתי לפחות מ-300, למרות גידול צפוי של כ-50% במצבת כלי הרכב.

האמצעים להשגת המטרה

תשתית: כ-400 מיליון ש"ח בשנה יושקעו במסגרת תוכנית חמש-שנתית לשיפור רמת הבטיחות והתחזוקה בדרכים הבינעירוניות - מתוך תקציב של 550 מיליון ש"ח.
נוסף על כך, תשקיע הרשות כ-200 מיליון ש"ח לשנה בדרכים העירוניות, תוך התמקדות בהגנה על הולכי הרגל. שדרוג התשתיות העירוניות ימומן מתקציב הרשות ולא מתקציב הרשויות המקומיות המתקשות בכך. כמו כן, ימשך פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית שיעודדו את צמצום השימוש ברכב הפרטי.
הסברה: יש להתמקד בהעלאת רמת המודעות של הציבור, הן לסכנות והן לאכיפה ולענישה, תוך פניה לציבור הרחב ולקבוצות סיכון רלוונטיות.
חינוך: הוועדה המליצה על העברת האחריות ללימוד העיוני של הנהיגה והבטיחות למערכת החינוך, תוך הנהגת מבחן ארצי, שההצלחה בו תהיה תנאי ללימודי נהיגה מעשיים. קביעת התכנים תיעשה בשיתוף משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
אכיפה: הגדלת מספר ניידות משטרת התנועה מ-120 ל-450, יישום אמצעי מעקב ואכיפה מתקדמים והקמת מערך אכיפה אלקטרוני אוטומטי. 
ענישה ושפיטה: החמרת הענישה באמצעות שינויים בחקיקה, לרבות השבתה זמנית של הרכב עקב עבירות תנועה חמורות, ותגבור מערך השפיטה.

תפיסת הרשות החדשה

אחריות ממשלתית: הוועדה קבעה כי האחריות הישירה לנושא תופקד בידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים. הממשלה תהיה אחראית לנושא, כפי שהיא אחראית לביטחון הלאומי ולביטחון הפנים.
רשות לאומית עצמאית לבטיחות בדרכים: הרשות תהפוך לגוף עצמאי סטטוטורי הכפוף ישירות לשר התחבורה, עם תקציב עצמאי משלה.
ההיגיון הכלכלי: הפחתת נזקי התאונות יכולה לחסוך למשק עד 2 מיליארד ש"ח לשנה. הוועדה צופה כי שיפור רמת הבטיחות תביא לירידה הדרגתית במספר התאונות ובתשלומי פרמיית הביטוח, ויתרה מזו, להפחתת הצער, השכול והאובדן האישי.

עודכן לאחרונה: רביעי, 10 אוקטובר 2012 16:09

 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
שלישי, 28 מרץ 2017
השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
קרא עוד...השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
חמישי, 23 מרץ 2017
מעלים הילוך במאבק בתאונות הדרכים. ממחר : קנסות מוגדלים על עבירות תעבורה חמורות המסכנות חיים. הקנס על אי ציות לרמזור אדום 1,500 שקלים!
קרא עוד...מעלים הילוך במאבק בתאונות הדרכים. ממחר : קנסות מוגדלים על עבירות תעבורה חמורות המסכנות חיים. הקנס על אי ציות לרמזור אדום 1,500 שקלים!
שלישי, 21 מרץ 2017
היסטוריה בכרמיאל: השר כץ חנך את נסיעת המבחן הראשונה של רכבת כרמיאל - תל אביב
קרא עוד...היסטוריה בכרמיאל: השר כץ חנך את נסיעת המבחן הראשונה של רכבת כרמיאל - תל אביב
שלישי, 21 מרץ 2017
בעקבות התנאים הפיזיים הקשים משרד הרישוי בחולון יסגר מיום ראשון הבא לתקופה של כ-3 חודשים לצורך שיפוצים נרחבים, שנועדו לשפר את השירות לציבור
קרא עוד...בעקבות התנאים הפיזיים הקשים משרד הרישוי בחולון יסגר מיום ראשון הבא לתקופה של כ-3 חודשים לצורך שיפוצים נרחבים, שנועדו לשפר את השירות לציבור
למעלה