עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

תעריפי בדיקת רישוי שנתי לרכב

תעריפי בדיקות רישוי שנתי לרכב במכוני/מוסכי הרישוי שנכנסו לתוקף ביום  02/06/2013

  סוג כלי הרכב תעריף בש"ח
כולל מע"מ
 
1(א') רכב פרטי, מונית ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר
עד 8000 ק"ג
63
1(ב') בדיקה חוזרת 20
2(א') בדיקה שנתית לרכב מסחרי שמשקלו
מעל 8000 ק"ג - אוטובוס ורכב עבודה
104
2(ב') בדיקה חוזרת 31
3(א') בדיקה שנתית לאוטובוס זעיר 85
3(ב') בדיקה חוזרת 25
4(א') רכב דו גלגלי, טרקטור, עגלה נגררת/נתמכת 33
4(ב') בדיקה חוזרת 15
5(א') בדיקות זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת
ייצור 1995 ומעלה
31
5(ב') בדיקת זיהום אוויר לרכב עם מנוע בנזין משנת
ייצור 1994 ומטה
9
6 בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בשיטת האצה חופשית 39
7 בדיקת פליטת עשן בטרקטור בשיטת האצה חופשית
והתקנת מגופה
20
8 התקנת מגופה ברכב דיזל לכלי רכב שאינם מצויידים
במשאבת הזרקה אלקטרונית
15
9 מתן אישור על החלפת מנוע מתוצרת ודגם זהים לקיים שפורק
מרכב מיבוא או שהוצא מרכב אחר
31
10 בדיקת תקינות למגביל מהירות:
10(א') בדיקת תקינות למגביל מהירות כאשר הבדיקה מבוצעת במסגרת
בדיקת פליטת עשן - תגבה תוספת של 5 ש"ח

10(ב') בדיקת תקינות למגביל מהירות כאשר הבדיקה מבוצעת
ללא בדיקת פליטת עשן, התעריף יהיה
 50% ממחיר בדיקת עשן, על פי סוג הרכב הרלוונטי

11 רישום מספר הק"מ בעת מבחן הרישוי השנתי (למעט מבחן
רישוי לטרקטור, עגלה נגררת/נתמכת ובעת בדיקה חוזרת)
2
12 תווית חלון שלא במבחן שנתי 11
13 בדיקת תקינות הסרת ווי גרירה 26
14 בדיקת תקינות הסרת דלתות ארגז 26
15 בדיקת תקינות הסרת כננת 26

התוספת בגין רישום מספר הק"מ בעת מבחן הרישוי השנתי לא תגבה במקרים הבאים:
  • בעת ביצוע מבחן רישוי חוזר
  • בעת ביצוע מבחן רישוי לטרקטורים או עגלה נגררת/נתמכת

עודכן לאחרונה: שלישי, 18 יוני 2013 11:11

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה