תכנון תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתכנון תחבורתיתכנון סטטוטורימדריך להכנת בחינת השלכות תחבורתיות

מדריך להכנת בחינת השלכות תחבורתיות

בחינת ההשלכות התחבורתיות, ה"בה"ת", נועדה לספק למוסד התכנון, האחראי על בחינה ו/או אישור התכנית המבוקשת מידע תומך החלטה בצורת נוהל/מסלול ממוסד ושיטתי לבחינת הפתרונות התחבורתיים המוצעים והצעות לשיפור מערכות התחבורה המוצעות. מידע זה מתייחס להשפעות התחבורתיות הבלתי סבירות של הפרויקט המוצע (מידת ההשפעה, תחום ההשפעה, האפשרות לשכך חלק מההשפעה) ולפעולות הדרושות לשיכוכן וישימותן.

מדריך להכנת בחינת השלכות תחבורתיות

עודכן לאחרונה: שלישי, 14 דצמבר 2010 08:46

 

על סדר היום

חמישי, 23 פברואר 2017
מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
חברת מ.ת.ל - מנהלת תכנון תחבורתי לישראל בע"מ מזמינה בזאת מציעים לקבל הצעות להכנת "הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך", והכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה (להלן" "המכרז").
קרא עוד...מכרז לקבלת הצעות לכתיבת הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך
רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה