תכנון תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתכנון תחבורתיניהול ובקרת תנועהתכנון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה מתחלפים

תכנון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה מתחלפים

רשתות דרכים באזורים מטרופוליניים מציעות למשתמש מגוון מסלולי נסיעה, בין אם הם מחברים בין צמדי מוצא- יעד ובין אם הם ציר ראשי עם יציאות לצירים משניים. נהגים שאינם מכירים היטב את רשת הדרכים ואת מצב התנועה בה ייסעו, על- פי רוב, בדרך הקצרה ביותר הנראית להם במפת הדרכים, או שיעקבו אחר השילוט הקבוע המוצב בסמוך לנקודות החלטה. נהגים אלה עלולים להיקלע לעומסי תנועה של שעות השיא במסלולים הראשיים, בעוד המסלולים החלופיים פנויים.
יוממים, העושים שימוש יומיומי בדרכים אלה, קובעים בדרך-כלל את מסלול נסיעתם בהסתמך על ניסיונם. אלה עלולים להיתקל בעומסים ובעיות בלתי צפויות, כגון: שינויים בביקוש לנסיעות, אירועים חריגים, תאונות דרכים וכד'.
בהיעדר מידע בזמן אמת אודות מצב התנועה ברשת הדרכים, נוצרים מצבים בהם מתרחשים עומסי תנועה בקטעים מסוימים, בעוד שישנה קיבולת עודפת בדרכים אחרים ברשת. כתוצאה מכך, מורגשת ירידה ברמת השירות, המתבטאת בעיכובים ארוכים למשתמשי הדרך.
במגמה לנצל את רשת הדרכים באופן יעיל יותר, פותחו מערכות העברת מידע תנועתי לנהגים בזמן-אמת. Variable Message Sign) בעשור השנים האחרונות הולך ומתרבה השימוש בשילוט למסרי תנועה מתחלפים כחלק ממערך ניהול ובקרת התנועה. שלטים אלה מכונים בקיצור "שילוט מתחלף" או "שלטים (VMS - מתחלפים", וגם בהנחיות אלה נעשה שימוש בשמות קיצור אלה. מערכות שילוט מתחלף מציגות מידע תנועתי מגוון למשתמשי הדרך, על גבי עמודי שילוט המוצבים בצידי הדרך או על גשרים. השילוט המתחלף מסייע לנהגים בתהליך קבלת ההחלטות, ובכך משמש כאמצעי לניהול ולבקרת התנועה.
במקביל להנחיות אלה מתפרסם גם המסמך: "מיפרט טכני לשילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה שיכונה להלן: "המיפרט הטכני"). "המיפרט ) ,EN12966-1:2005 מתחלפים", המבוסס על התקן האירופי הטכני" מגדיר את הדרישות הפוטומטריות, מכאניות, חשמליות, סביבתיות ואחרות, בהן צריך לעמוד שלט מתחלף המיובא לארץ. "המיפרט הטכני" ומסמך הנחיות זה משלימים זה את זה.
בכל מקום שמוזכר בהנחיות אלה המונח "סמל" - הכוונה היא לתמרור המופיע בלוח התמרורים, או סמל (המופיע בנספח 2 להנחיות אלה), לפי העניין.

הנחיות לתכנון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה מתחלפים- 2009

הנחיות לתכנון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה מתחלפים - 08/2009
מפרט טכני לשילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה מתחלפים - 01/2015

עודכן לאחרונה: שני, 02 מרץ 2015 14:14

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה