משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםהודעות לעיתונותתחבורה יבשתיתמתמודדים עם הצפיפות בכבישים. בקרוב: ניסוי חדשני יבחן את הרגלי השימוש בכלי רכב פרטיים בכל הארץ

מתמודדים עם הצפיפות בכבישים. בקרוב: ניסוי חדשני יבחן את הרגלי השימוש בכלי רכב פרטיים בכל הארץ

השר כץ: הפיילוט נועד לבחון את הוזלת המיסוי הישיר על כלי הרכב ויתגמל לראשונה את תושבי הפריפריה על המרחקים הגדולים שהם נאלצים לנסוע כדי לקבל שירותים שונים.

משרדי התחבורה והאוצר יערכו ניסוי חדשני, רחב היקף, במסגרתו ייבחנו מאפייני השימוש של הנהגים ברכב הפרטי והשפעתם של תמריצים שונים על הרגלי הנסיעה והשימוש בכלי הרכב. זאת במטרה לאפשר ניצול יעיל יותר של כלי הרכב ותשתיות התחבורה בארץ. כך הודיע היום (יום ראשון) שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ.

הניסוי נערך בעקבות החלטת הממשלה לבחון חלופות מתקדמות לתשלום עבור השימוש ברכב הפרטי, במטרה ליצור מנגנוני תשלום נכונים והוגנים יותר, לעומת אלה הקיימים היום. לצורך יישום ההחלטה הוקמה ועדה משותפת של משרדי התחבורה והאוצר.

חברת כביש חוצה ישראל פרסמה היום מכרז לבחירת חברת ניהול שתבצע את הניסוי. החברה הזוכה תהיה אחראית, בין השאר, לגיוס המתנדבים שישתתפו בניסוי ותלווה אותו לכל אורכו. יצוין כי הפיילוט הנוכחי מבטל את הניסוי הקודם של חברת נתיבי איילון, שנועד לבחון שימוש באגרת גודש במטרופולין תל אביב.

השר כץ ציין כי הניסוי הייחודי יאפשר לגבש פתרונות מתקדמים שיטיבו לראשונה עם תושבי הפריפריה. הפרויקט לוקח בחשבון את המרחקים הגדולים שנאלצים תושבי הפריפריה לנסוע כדי לקבל שירותים שונים ואת העלויות הנוספות הכרוכות בכך.  בנוסף לכך, הפרויקט מטיב עם נהגים שישתמשו ברכבם שלא בשעות העומס, וכן עם מי שנוהגים בכלי רכב פחות מזהמים.

השר כץ הדגיש כי הפרויקט נועד לבחון את הוזלת המיסוי הישיר על כלי הרכב, ולגבות את המס בהתאם לשימוש שנעשה ברכב על פי הפרמטרים שנועדו לתמרץ נהגים לעשות שימוש נכון יותר בכלי הרכב. בנוסף לכך, הפרויקט יתמרץ את הנהגים להשתמש בכלי רכב חדשים ובטיחותיים יותר.

בניסוי שיערך בקרוב ישתתפו 1,200 נהגים מתנדבים שיגויסו מכל רחבי הארץ. בכלי הרכב של המתנדבים יותקן ציוד ניטור מיוחד שיאפשר לאסוף ולנתח נתוני נסיעה שונים. בכללם: המרחק ומשך הנסיעה, השעות בהן היא בוצעה, דרגת הזיהום של כלי הרכב ומיקום כללי של תוואי הנסיעה. בניסוי יפותח מנגנון מיוחד שיבטיח חיסיון מלא על כל הפרטים שייאספו על הנהגים במסגרת הפיילוט.

פרמטרים אלה יקבעו את גובה התמריץ החודשי שיקבל כל משתתף. במסגרת הניסוי תתבצע השוואה של מאפייני הנסיעה לפני הענקת התמריצים ואחריהם. זאת, במטרה לבחון את השפעת התמריצים על הרגלי הנסיעה של הנהגים. בתום תקופת הניסוי, שצפויה להימשך כשלוש שנים, ייבחנו כל הממצאים ותיקבע מדיניות ליישום המסקנות.

כל אחד ממשתתפי הניסוי יזכה למענק קבוע בגובה של 500 שקלים בשנה עבור ההשתתפות. בנוסף לכך, המשתתפים ייהנו מתשלום עד 250 שקלים לחודש לכל כלי רכב. סכום זה ילך ויפחת בהתאם לשימוש בכלי הרכב. כך למשל, מי שיסע עם רכבו הפרטי שלא בשעות העומס או בתחומי הפריפריה, יקבל תמריץ כספי גבוה יותר לעומת נהג שיסע בשעות העומס במרכז הארץ. זאת בהתאם לנוסחה מיוחדת שתקבע מראש. התשלום המירבי לכל משתתף יכול להגיע ל-3,500 שקלים בשנה.

מתאם הניסוי, ניצן יוצר מסר כי הפרויקט נועד לבחון לראשונה באופן מדויק ומקצועי את השפעת התמריצים על אופן השימוש של הציבור בכלי רכב. "אנו שואפים לבחון מגוון של חלופות, כלים ושיטות תשלום מתקדמים וחכמים יותר שיוכלו לסייע בעתיד בגיבוש מדיניות תחבורה נכונה והוגנת יותר", אמר יוצר.

שר התחבורה ציין כי מדינת ישראל מתמודדת עם הגידול המתמיד במצבת כלי הרכב והיקף הנסיעות באמצעות הגדלת ההשקעות בתחבורה הציבורית, הרחבת תשתיות הכבישים ושדרוגם. "מאחר ועתודות הקרקע לסלילת כבישים חדשים מוגבלות, קיים צורך דחוף בשימוש נכון ומושכל יותר של כלי הרכב בכבישים", הוסיף השר כץ.

בישראל ישנם כיום כ-2.5 מיליון כלי רכב. קצב הגידול של כלי הרכב עמד בשנים האחרונות על כארבעה אחוזים בשנה. על פי התחזיות, בשנת 2020 יגיע מספר כלי הרכב בארץ לכארבעה מיליון, מה שעלול להגדיל משמעותית את הצפיפות בכבישים.
 

על סדר היום

חמישי, 27 יולי 2017
החלפת לוחית רישוי פגומה
משרד התחבורה, אגף הרכב ושירותי תחזוקה מבקש להביא לידיעת הציבור על החלפת לוחית רישוי פגומה.
קרא עוד...החלפת לוחית רישוי פגומה
רביעי, 26 יולי 2017
אימות רישיון נהיגה לשוהים בחו"ל
אזרח ישראלי המצוי בחו"ל במסגרת של טיול, לימודים או תושבות מכל סוג שהוא ונדרש ע"י השלטונות המקומיים, או ע"י מוסדות המדינה לאימות רישיון נהיגה רשאי לעשות כן.
קרא עוד...אימות רישיון נהיגה לשוהים בחו"ל
שלישי, 25 יולי 2017
מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.
קרא עוד...מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה