תכנון תחבורתי

תקנות והנחיות להצבת תמרורים

הסדרי התנועה משמשים בסיס לכל המערך התחבורתי ברשת הדרכים. ככל שנפחי התנועה עולים, יחד עם רמת המינוע והגידול המתמשך בהיקף הפעילות בכל תחומי החיים, עולה גם חשיבותם של הסדרי התנועה. אלה צריכים להיות יותר ויותר יעילים ובטוחים על מנת שיהיה ביכולתם לנצל טוב יותר את הרשת הקיימת עד כמה שאפשר.

ביצוע נכון של הסדרי תנועה נזקק ונדרש למערכת כללים מסודרת, עקבית, וממוסדת. זו גובשה במסגרת תקנות התעבורה, לוח התמרורים והנחיות מפורטות להצבתם.
בשנת 1970 פורסמו לראשונה "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת אגף התעבורה (דאז) במשרד התחבורה, אשר הוכן ע"י מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ, המרכז לבטיחות בדרכים – אינג' ל. גוטמן. ."
בשנת 1997 פורסמו "תקנות והנחיות להצבת תמרורים - 1997.
בשנת 2007 פורסמה טיוטא למהדורה מעודכנת על פי לוח התמרורים החדש - לקראת פרסומו, לאחר שינויים משמעותיים שנעשו בו מאז שנת 1997.
בשנת 2010 פורסם לוח התמרורים החדש ובצמוד לו גם "תקנות והנחיות להצבת תמרורים-2010".
כעת, מוגשת מהדורה מעודכנת של מסמך זה, לשנת 2014, ע"פ ק"ת 7434 שפורסם ברשומות ביום  05/11/2014,  וגם עדכונים נוספים.
אנו מקוים כי המסמך החדש אכן ימלא את יעודו, לטובת כל משתמשי הדרך.

תקנות והנחיות להצבת תמרורים 2014 - 12MB

עדכון הנחיות להצבת תמרור 439

ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות לוח התמרורים החדש שנכנס לתוקף מיום 26/06/2011, מאז חויבו כל רשויות התימרור לתכנן, לאשר ולהציב תימרור על פי הלוח החדש.
אחד השינויים הבולטים בלוח החדש - שינוי תצורתו של קו הפרדה רצוף בין שני כיווני נסיעה מנוגדים, שהפך מקו רצוף יחיד לקו רצוף כפול. במסמך מפורטות מספר הבהרות לגבי הסימון.

הטמעה בשטח של סימון קוו הפרדה רצוף כפול - תמרור 803 בלוח התמרורים 2010

יישום בשטח של תמרור סימון 803 על פי לוח התמרורים התקף

עודכן לאחרונה: ראשון, 24 יולי 2016 14:18

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה