תכנון תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתכנון תחבורתיניהול ובקרת תנועהתכנת מחשב לאחזקת רישום התמרורים ברשויות התימרור המקומיות

תכנת מחשב לאחזקת רישום התמרורים ברשויות התימרור המקומיות

עפ"י תקנה 18 (ד) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961,, מוטלת חובת הרישום והאחזקה של מערכת התמרור, השילוט והסימון (בדרכים), על רשות התימרור המקומית בתחום השיפוט שלה.

בפועל, עולה שוב ושוב הטענה כי מערכות הרישום של התמרורים, בחלק ניכר מן הרשויות המקומיות אינן קיימות או קרסו ואינן מתמידות.
ניתן לציין שתי תופעות שליליות עיקריות הנגרמות בשל מצב זה:
א. אי סדר בניהול הצבת התמרורים בשטח.
ב. חוסר אפשרות לתת גיבוי אמיתי למערכת האכיפה והשיפוט לעניין עבירות התנועה.

מבקר המדינה וועדת ביקורת המדינה של הכנסת, דרשו ממשרד התחבורה לפקח על קיומה בפועל של התקנה, בכל רשויות התימרור המקומיות.

מטרתה של חובה זו היא לניהול תקין של הצבת תמרורים וסימונים מחד, ועמידה בדרישות הציבוריות והמערכות המשפטיות, מאידך. לפיכך על כל רשות תימרור מקומית להיערך להקמת מערכת, אשר תאפשר ניהול, לצרכי תכנון, מעקב, לעבודת ועדת התימרור לאחזקה שוטפת, לבקרה ולסיוע משפטי במידה ויידרש.

בכדי להקים מערכת לצורך זה, יש לקיים סקר מצאי במצב קיים של התמרורים והסימונים בישוב. משרד התחבורה נכון לסייע ע"י מימון הסקר הבסיסי, ליצירת הקובץ ההתחלתי, בהוצאה של 70% מעלות הסקר, כפי שיוצע ע"י הרשות המקומית.

רכישת המערכת לניהול קובץ התמרורים והסימונים, או תחזוקתה בהמשך, יהיה בתחום האחריות, והבחירה של השלטון המקומי.

בחקר שוק שבוצע ע"י משרד התחבורה נמצאו 3 מרכות התומכות ביצירת הקובץ הנדרש.
לפניה זו מצורף נספח מידע.
אין במידע זה כדי לפסול קיומם של מערכות אחרות, להקמת קובץ הנתונים ותחזוקתו, ככל שתבחר הרשות המקומית לעשות.

מערכת ממוחשבת למעקב ובקרה על הצבת תמרורים - אוקטובר 2003

עודכן לאחרונה: שני, 07 נובמבר 2011 16:11

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה