תשתיות ותיאום תחבורתי

החברה הלאומית לדרכים

החל משנת 2004 מופקדת על נושא זה חברה ממשלתית חדשה, שהחליפה את מע"צ הוותיקה שמילאה תפקיד זה מאז ימי הבריטים. החברה עוסקת בתכנון, פיתוח וביצוע של כבישים חדשים, ובתחזוקה, שיקום ושדרוג של הכבישים הקיימים.

החברה הלאומית לדרכים (לשעבר מע''צ ) אחראית למתן פתרונות מהירים, כוללים ומקיפים לתשתיות התחבורה, משלב התכנון ועד לתחזוקה השוטפת, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של תכנון, ביצוע ובטיחות. חלק ניכר מפעילות החברה מיוחד לפרויקטים המשכיים, כמו הקמת מחלפים וגשרים להפחתת עומסי תנועה והוספת נתיבים בכבישים צפופים.

יעדים ומטרות
• שיפור הנגישות בין המרכז לפריפריה ובין היישובים
• סלילת כבישים עוקפי ערים
• מציאת פתרונות המשלבים אמצעים משלימים ויוצרים איזון בין צורכי המשתמשים לקיבולת הדרכים
• פיתוח וסטנדרטיזציה של אלמנטים תשתיתיים ברמה הנדסית גבוהה
• תמיכה תחבורתית ביעדים לאומיים
• תחזוקה מונעת ושוטפת של רשת הכבישים ושל מתקני הדרך
• הקמה ותפעול של דרכים באמצעות מיקור חוץ

בונים את הארץ כבר יותר משמונים שנה
מע"צ (מחלקת עבודות ציבוריות) הוקמה בשנת 1921 על ידי הבריטים בשם PWD
(Public Works Department) וליוותה את מפעלות הבנייה של ראשית ההתיישבות בארץ. עם קום המדינה, צורפה מע"צ למשרד העבודה וסיפקה תעסוקה לאלפי עולים, תוך סלילת כבישים והקמת מבני ציבור רבים כמו משכן הכנסת, בית הנשיא, קריית הממשלה ועוד. ב-1977 הועברה מע"צ למשרד השיכון, וב-1996 אוחדו כל פעילויות התשתית בישראל ומע"צ ביניהן, תחת משרד התשתיות הלאומיות. ב-1999 רוכזו בפעם הראשונה כל גורמי התחבורה ותשתיות התחבורה תחת גג אחד, ומאז פעלה מע"צ כחלק ממשרד התחבורה.

מיחידת סמך לחברה ממשלתית

בשנים האחרונות התברר, כי במציאות התחבורתית של ימינו, המשך פעילותה של מע"צ כיחידת סמך במשרד התחבורה מקשה על התפתחותה ועל יכולתה לספק שירות ברמה גבוהה. כניסתן של חברות עצמאיות דוגמת נתיבי איילון וחוצה ישראל הדגישה את מגבלותיה של מע"צ כגוף מרכזי ומוביל בתחום התשתיות.

בסוף 2003 החליטה הממשלה על הפיכתה של מע"צ לחברה ממשלתית, שתפעל כיחידת מטה ותגייס קבלנים חיצוניים בהתאם לצרכיה. בעקבות השינוי הוגדלו תקציבי הפיתוח במידה ניכרת. החברה הגישה הצעה לתוכנית פיתוח רב-שנתית שעקרונותיה המרכזיים הם:
• התחייבות לתקציב רב-שנתי
• התמקדות בשיפור בטיחות הנסיעה
• הקטנת הצפיפות בדרכים
• פיתוח ותחזוקה של רשת הכבישים הבינעירונית, לפי תוכניות המתאר ויעדי המשרד
• שמירה על ערכי איכות הסביבה והשתלבות בקהילה
• התאמת הסטנדרטים המקומיים לנהוגים בעולם המערבי
• שילוב הסקטור הפרטי במימון ובביצוע של פרויקטים במתכונת PPP - Private Public Partnership

שלבי התכנון

תכנון עד הפרט האחרון
הקמת כביש בינעירוני היא פרויקט תשתית יקר ורב-השפעה, המחייב עבודת תכנון מעמיקה ועמידה בתקנים מחמירים של איכות, בטיחות וסביבה. התכנון מצריך ניסיון וידע מקצועי רב-תחומי ומתבסס על לימוד צורכי התחבורה, תנאי הסביבה, מבנה הקרקע, בעיות ניקוז, אקלים, עיצוב נוף ועוד, תוך השתלבות במדיניות התכנון הארצית, בנתיבי התחבורה הקיימים ובמערכות התחבורה העירוניות והמסילתיות. ביצוע העבודות נעשה בתפיסה פרויקטלית, בעבודות הפיתוח (תכנון וביצוע) ובעבודות אחזקה (לפי אזורים).

תוכנית מתאר ארצית
מערכת הכבישים הבינעירונית כלולה בתוכנית המתאר הארצית לדרכים (תמ"א 3), המקצה "פרוזדורי תנועה" לטווח ארוך (30 שנה). התוכנית מתעדכנת לפי הצרכים המשתנים ומשלבתתוואים ומחלפים חדשים תוך שמירה על עקרונות התכנון.

תוכניות סטטוטוריות

כל פרויקט חדש עובר תהליך תכנון ואישור בוועדות השונות, תוך התאמה לתוכניות בניין עיר (תב"ע) מאושרות. בשלב זה מוכנים מסמכי מכרזים ותוכניות מיפרט.

תוכניות לביצוע

בשלב התכנון המפורט לקראת הביצוע שותפים אנשי מקצוע רבים, ובהם מהנדסים אזרחיים, מהנדסי תנועה, מהנדסי סביבה ונוף, מהנדסי ניקוז והידרולוגיה, מודדים וסוקרים, גיאוגרפים, שרטטים, מהנדסי חשמל, משפטנים ועוד, ועל כולם מנצחת יחידת התכנון וההנדסה. הפרויקטים נבחנים בהקפדה על אבטחת איכות, עמידה בלוח הזמנים ושמירה על מסגרת תקציבית.

התכנון כולל:

תכנון תנועה: עיצוב פתרון כולל שיאפשר זרימת תנועה אופטימלית ובטוחה
תכנון גיאומטרי: קביעת צורת הכביש ומיקומו
תכנון אדריכלי וסביבתי: השתלבות בסביבה, מניעת מטרדים ושיפור חזותי
תכנון ניקוז: התחשבות בגשמים ובזרימה, כדי שהכביש יתפקד בכל ימות השנה
תכנון תאורה, שילוט ורמזורים: שיפור בטיחות הנסיעה ובקרת תנועה.

תחזוקה שוטפת וקפדנית

תחזוקה נכונה תורמת לחיסכון בעלויות התפעול ובזמן הנסיעה ומונעת תאונות דרכים. עבודות דחופות העלולות לגרום לשיבושי תנועה מתבצעות גם בשעות הלילה ובכל תנאי מזג אוויר.

תחומי הפעילות העיקריים הם אלו:
  • תחזוקה שוטפת: מיסעות, שוליים, תעלות, גשרים, מעבירי מים, תחום הדרך, גדרות, ניקיון, גינון, שילוט, רמזורים, תאורה, מעקות בטיחות, סימון כבישים, תמרורים.
  • תחזוקה מונעת, שיקום וריבוד כבישים: חידוש אספלט והרחבת כבישים.
  • הגברת הבטיחות: הסדרת צמתים, מעקות בטיחות, ריבוד נגד החלקה, תאורת צמתים וקטעי דרך, הגדלת שדה הראייה.
  • בקרת תנועה: שילוט אלקטרוני מוסר נתוני תנועה בזמן אמת בצירים עיקריים, שותפות עם המשטרה ו"קול ישראל" בהפעלת מוקד לניהול ובקרת תנועה.

תוכנית הרבדים

תוכנית הרבדים היא הבסיס לתוכנית הרב-שנתית של החברה הלאומית לדרכים, התוכנית פותחה על בסיס תוכניות מתאר ארציות ומבחינה בין הרובד העליון, הכולל את מערכות הדרכים הראשיות ומורכב מארבע דרכי אורך ומ-16 דרכי רוחב היוצרות רשת שתי וערב, לבין הרובד המשני, המקשר בין כל נקודה לרובד העליון. הרובד העליון ייסלל במתכונת כבישים מהירים ויכלול מחלפים, כבישים דו מסלוליים וכד'. ברובד המשני יבוצעו בעיקר שיפורים בטיחותיים ופתרון בעיות נקודתיות.

יעדי התוכנית:
  • חיבור תשתית הכבישים בישראל למרקם אחד
  • חיבור הפריפריה למרכז ושיפור נגישות אזורית ומקומית
  • סלילת כבישים בטוחים וידידותיים

עודכן לאחרונה: שבת, 13 פברואר 2010 11:15

 

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה