תשתיות ותיאום תחבורתי

לוקחים אחריות על כבישי ישראל

בשעה טובה הסתיימה עבודת המשרד לעדכון חלוקת גבולות האחריות על כבישי ישראל בין החברה הלאומית לדרכים לרשויות המקומיות.

במהלך העבודה הופנו כלל ראשי הרשויות לאתר האינטרנט של משרד התחבורה על מנת שיוכלו להעיר על מפת חלוקת הכבישים אשר הציע המשרד.  

לאחר פרסום המפה החדשה בצו וברשומות ביולי 2012 הוקמה ועדת חריגים אשר תפקידה להמשיך לדון בהערות נוספות שיתקבלו.

מעת לעת מפה זו תעודכן בהתאם לתוצרי ועדת החריגים האמורה.

אנו מודים לכולכם על שיתוף הפעולה.

מצורפים בזאת המסמכים הבאים:

מסמך הקריטריונים (לרבות הבהרות מודגשות הנובעות מהערות שהועברו לועדת החריגים)
מפות תחומי אחריות של רשויות תמרור מקומיות

עודכן לאחרונה: חמישי, 08 יוני 2017 14:42

 

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה