משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותהכלים למימוש הצמיחה

הכלים למימוש הצמיחה

על מנת לממש את תוכניות הצמיחה, אימץ משרד התחבורה שורה של כלי מדיניות חדשניים. מימושם של צעדים אלה והבשלת הפרויקטים רחבי ההיקף המבוצעים כיום, עתידים להביא לידי שיפור ניכר ברמת השירות בכל תחומי התחבורה.

הכנת תוכניות פיתוח רב-שנתיות

הממשלה אישרה תוכניות פיתוח רב-שנתיות משולבות בתחומי הרכבת והכבישים הבינעירוניים בהיקף תקציבי של מעל 40 מיליארד ש"ח. משרד התחבורה שוקד כעת על הכנת תוכנית השקעות רב-שנתית גם לכבישים העירוניים ולמערכות להסעת המונים.

קידום תוכניות אב

משרד התחבורה מקדם תוכניות אב, שיהוו בסיס להתנעת תהליכי התכנון ולהקדמת זמינות הפרויקטים לביצוע, בהן תוכנית אב לנמלים לשנת 2055, תוכנית אב לשדות תעופה ותוכנית אב למערכות עתירות נוסעים במטרופולין.

בחינת כדאיות כלכלית - נוהל פר"ת

שינוי חשוב נוסף במדיניות המשרד הוא בחינה מדוקדקת של הכדאיות הכלכלית של פרויקטים תחבורתיים, הן ברמה התכנונית והן ברמה הכלכלית. לצורך זה גובש נוהל פרויקטים תחבורתיים 2006 (נוהל פר"ת), מהמתקדמים בעולם, לעריכת בדיקות כדאיות.

הנוהל גובש על ידי ועדת היגוי שכללה מנהלים בכירים ממשרדי התחבורה והאוצר ונציגים מגופים נוספים בתחומי התחבורה ואיכות הסביבה. נוהל פר"ת הוא המדריך הרשמי לבחינת כדאיות הפרויקט למשק הלאומי ולניתוח השפעותיו; הוא מבטיח הקצאה נאותה של משאבים ומסייע בקבלת החלטות לגבי עיתוי הפרויקט וקידומו.

בדיקות הכדאיות שבוצעו עד כה מורות על שיעורי תשואה של 15% ויותר לעומת מחיר הון בשיעור של 7%, אשר משרד האוצר קבע כרף תחתון.

סוגרים את הפערים

סגירת הפער בין הביקוש לתשתיות תחבורה ובין התשתיות הקיימות מחייבת גידול ניכר בהשקעות, הן הציבוריות והן של הסקטור הפרטי. על פי תוכניות מאושרות הנמצאות בשלבים שונים של ביצוע, יושקעו בשנים 2012-2008 כ-54 מיליארד ש"ח בפיתוח התחבורה, לעומת 39 מיליארד ש"ח בשנים 2007-2003 - גידול של 38%!

נתון זה מציין עלייה ניכרת בשיעור ההשקעות בתשתיות תחבורתיות, מכ-1.2% מהתמ"ג בשנת 2006 עד כ-2% בקירוב בשנת 2011. שיעורים אלה חריגים וגבוהים משמעותית מהשיעורים המקובלים במדינות המערב, העומדים בממוצע על אחוז אחד.

מאפיינים חשובים של מדיניות ההשקעות הם עלייה ניכרת במשקל ההשקעות בפרויקטים מסילתיים; העדפה לתחבורה ציבורית ועידוד השימוש בה; והתמקדות בשיפור הבטיחות בדרכים.

עודכן לאחרונה: רביעי, 24 מרץ 2010 12:16

 

הודעות הדובר

שני, 16 ינואר 2017
בג"צ דחה על הסף את עתירת תושבי מבשרת נגד פתיחת מנהרות הראל בכביש מס' 1 ביום שישי הקרוב
קרא עוד...בג"צ דחה על הסף את עתירת תושבי מבשרת נגד פתיחת מנהרות הראל בכביש מס' 1 ביום שישי הקרוב
רביעי, 04 ינואר 2017
בעקבות התדרדרות ברמת השירות של אגד משרד התחבורה יזמן את חברת אגד לשימוע בגין אי עמידה בתנאי הרישיון
קרא עוד...בעקבות התדרדרות ברמת השירות של אגד משרד התחבורה יזמן את חברת אגד לשימוע בגין אי עמידה בתנאי הרישיון
רביעי, 04 ינואר 2017
בתגובה להודעת ועדת הכלכלה של הכנסת אגרות הרישוי לרכב הן באחריותו המוחלטת של משרד האוצר, השר כץ: יש להפחית את גובה אגרת הרכב באופן משמעותי
קרא עוד...בתגובה להודעת ועדת הכלכלה של הכנסת אגרות הרישוי לרכב הן באחריותו המוחלטת של משרד האוצר, השר כץ: יש להפחית את גובה אגרת הרכב באופן משמעותי
שלישי, 03 ינואר 2017
חידוש במשרד התחבורה. מהיום: נהגים חדשים - לא ידרשו להתייצב במשרד הרישוי לצורך הגשת תצהיר על סיום תכנית הליווי ויוכלו להסיר את המגבלה באמצעות האינטרנט
קרא עוד...חידוש במשרד התחבורה. מהיום: נהגים חדשים - לא ידרשו להתייצב במשרד הרישוי לצורך הגשת תצהיר על סיום תכנית הליווי ויוכלו להסיר את המגבלה באמצעות האינטרנט
למעלה