משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותתקציב משרד התחבורה

תקציב משרד התחבורה

התקציב הרגיל של משרד התחבורה לשנת 2011 (באלפי ₪)

מס' פריט שם פריט תקציב נטו תקציב מותנה בהכנסה תקציב הרשאה
   
40 משרד התחבורה ללא רשות לבטיחות 238836 94138 4000
4003 משרד התחבורה ראשי 193831 59440 4000
400301 משרד התחבורה - תפעול (*) 160585 1350
400302 אגף מערכות מידע 2000 28300 4000
400303 מינהל התנועה (שכר) 22430 2400
400304 רשות הספנות 8816 27390
4005 תעופה אזרחית (**) 24503 31598 0
400501 רשות תעופה אזרחית 24503 31598
4006 מטאורולוגיה 14777 3100 0
400601 השירות המטאורולוגי 14777 3100
4060 רזרבה 5725 0 0
406001 רזרבה 5725

4007 בטיחות בדרכים (***) 178547 300 11000
400701 הרשות הלאומית לבטיחות  בדרכים 178547 300 11000
(*)     כולל את יחידות המטה, מנהל היבשה, מינהל תנועה ואגף מערכות מידע
(**)   בשנת 2009 הפכה רשות התעופה האזרחית ליחידת סמך של משרד התחבורה
(***) הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הינה רשות סטטוטורית הכפופה לשר התחבורה והיא
         הוקמה במקום הרשות הישנה שפעלה כיחידת סמך במשרד התחבורה

תקציב הפיתוח של משרד התחבורה לשנת 2011 (באלפי ₪)

מס' פריט שם פריט תקציב ברוטו תקציב מותנה בהכנסה תקציב הרשאה
   
79 משרד התחבורה ללא רשות לבטיחות 8133198 98500 16021396
7930 כבישים עירוניים 975000 60000 2000000
793002 כבישים עירוניים 970000 60000 2000000
793004 עידוד הדרום החלטה 747 5000

7931 הסעת המונים ותחבורה ציבורית 1789280 13500 1568596
793101 ירשלים - מערכת הסעת המונים 939080 13500 388462
793102 מטרופולין תל-אביב - מערכת הסעת המונים 375500
927067
793105 תחבורה ציבורית 474700
253067
7932 תוכניות אב, ניהול 103300 0 130300
793201 תוכניות אב, תכנון 103300
130300
7934 נתיבי ישראל 1125000 0
7720000
793401 נתיבי ישראל 1125000
7720000
7935 חוצה ישראל 110000   64500
793501 חוצה ישראל 110000
64500
7940 כבישים בינעירוניים 3800000 25000 4500000
794005 חברת מע"צ 3800000 25000 4500000
7942 פיתוח אחר 36000
38000
794201 פיתוח אחר 36000
38000
7943 רזרבה 194618

794301 רזרבה 194618

7941 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 134420
0
794103 תאגיד הרשות הלאומית 134420

תקציב מאושר לשנת 2011 (באלפי ₪)

מס' פריט שם פריט תקציב נטו תקציב מותנה בהכנסה תקציב הרשאה
   
32 תמיכות שונות 3030039 35000 448049
3208 תמיכות בתחבורה 3026178 35000 448049
320802 מימון הנחות לתושבים 3000

320804 תמיכה ישירה בתעריפים 2327079 30000 448049
320805 מימון רכישת אוטובוסי 338170 5000
320808 סובסידיה לרכבת 336929

320809 תמיכות שונות 21000

3210 הוצאות משק הדלק 3861 0 0
321002 הוצאות משק הדלק 3861 0 0
32100210 אניות אסטרטגיות 3861

8306 חברת רכבת 1044826    
9502 הוצאות נמל חדרה 32000

עודכן לאחרונה: שלישי, 13 מרץ 2012 14:20

 

הודעות הדובר

שלישי, 18 יולי 2017
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
קרא עוד...הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
ראשון, 09 יולי 2017
היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
קרא עוד...היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
שני, 03 יולי 2017
הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
קרא עוד...הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
ראשון, 02 יולי 2017
שר התחבורה בביקור ראשון על נושאת המטוסים האמריקאית השר כץ: "לא נשלים עם חימוש חיזבללה בנשק מתקדם"
קרא עוד...שר התחבורה בביקור ראשון על נושאת המטוסים האמריקאית השר כץ: "לא נשלים עם חימוש חיזבללה בנשק מתקדם"
למעלה