משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

אגף בכיר ביקורת פנימית

מטרת על
להביא לשיפור איכות הניהול והביצוע בתפקוד הגורמים השונים במשרד ולשיפור איכות השירות לציבור.

מען ודרכי התקשרות

 • אגף הביקורת הפנימית
 • בניין השירות המטאורולוגי ת"ד 42, בית דגן 50250
 • טלפון: 03-9545400
 • פקס: 03-9545450
 • מענה טלפוני – בימים א'-ה', בשעות 11:00 עד 12:00
 • טופס מקוון -  להגשת תלונה בלבד (אינו פעיל בשלב זה)

תחומי פעילות

ביקורת פנימית

ביקורת פנימית (Internal Audit) היא פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (Assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי.
יעדי הביקורת הפנימית
 • לספק להנהלת המשרד מידע בתחומים בהם הארגון עלול להיכשל כתוצאה מליקויים מערכתיים, מקצועיים, נורמטיביים או התנהגותיים
 • לבצע הערכה בלתי תלויה ואובייקטיבית של הארגון ושל בעלי התפקידים בו מבחינת השגת היעדים, מועילות, יעילות, חיסכון, שמירה על החוק, על כללי מנהל תקין ועל טוהר המידות
אופי הביקורת
הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים היא ביקורת תפעולית (performance auditing) מזוהה גם כביקורת מינהלית (management auditing) או כביקורת מקיפה (comprehensive auditing) ופירושה: בדיקה לעומק של טיב הפעולות של הארגון בכל התחומים שבהם הוא עוסק.

תחומי הביקורת
 1. בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, הביקורת בוחנת בין היתר
  • אם פעולות המשרד ובעלי התפקידים בו תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן
  • אם מקוימות ההוראות המחייבות את המשרד
  • את ניהול הנכסים וההתחייבות של המשרד
  • את תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת הפנימית ובדוחות מבקר המדינה
 2. עריכת ביקורת לבקשת השר או המנכ"ל
 3. עריכת ביקורת בנושאים שיש בהם חשיבות למניעת סיכונים

נוהל עריכת ביקורת פנימית - נובמבר 2015

תלונות הציבור

סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית (התשנ"ב-1992) קובע – "מבקר פנימי לא ימלא בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור ...". שילוב התפקידים מקנה לממונה על הטיפול בתלונות הציבור את אי-תלותו ואת ראייתו המערכתית של המבקר הפנימי, ומאפשר בירור תלונה באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.

אגף הביקורת בודק תלונות על משרד התחבורה: יחידותיו, עובדיו או גופים המפוקחים על-ידו.

אגף הביקורת בודק תלונות לאחר מיצוי הטיפול מול האגפים המקצועיים במשרד התחבורה ואינו מטפל בפניות ציבור.

תלונה
טענה או תרעומת על המשרד, בגין מעשה או מחדל, הימנעות מפעולה או פעולה בניגוד לחוק, או ללא סמכות חוקית, או בניגוד למחויבות של הארגון, או בניגוד לנוהל הארגון, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בה נוקשות יתירה או אי-צדק.

פניה
בקשה לקבלת שירות, מידע או סיוע שאין בה מרכיב של תלונה, וכן כל המלצה או הצעה בנושאי מדיניות.

מטרות הטיפול בתלונות הציבור באגף הביקורת
 • איתור תהליכי עבודה שיש בהם "טרטור" או סחבת לאזרח והמלצה על חלופות
 • איתור פעולות הנעשות ללא סמכות, ו/או בניגוד לחוק, לטוהר המידות ולמנהל התקין
 • העלאת החשיבות שבמתן שירות הולם, איכותי ויעיל לאזרחים בפני הנהלת המשרד והגופים המפוקחים על ידו
 • העלאת סוגיות עקרוניות על סדר היום במשרד התחבורה
אגף הביקורת מפרסם לידיעת הציבור, דו"חות שנתיים על אופן הטיפול בתלונות. הדו"חות השנתיים מוגשים להנהלת משרד התחבורה, כדי להעלות בפניה ליקויים בדרכי פעולתו של המשרד, יחידותיו והגופים המפוקחים על-ידו.

נוהל טיפול בתלונות ציבור - נוסח מעודכן - דצמבר 2014

בעלי תפקידים בכירים

 • אורית קרופ, מבקרת המשרד
 • אילן חיים-פור, סגן מבקרת המשרד
 • חגית חיימי-וסרמן, מנהלת מחלקת תלונות ציבור, אגף הביקורת

עודכן לאחרונה: שני, 26 דצמבר 2016 15:25

 

הודעות הדובר

חמישי, 20 יולי 2017
מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
קרא עוד...מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
שלישי, 18 יולי 2017
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
קרא עוד...הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
ראשון, 09 יולי 2017
היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
קרא עוד...היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
שני, 03 יולי 2017
הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
קרא עוד...הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
למעלה