משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

אגף בכיר ביקורת פנימית

מטרת על
להביא לשיפור איכות הניהול והביצוע בתפקוד הגורמים השונים במשרד ולשיפור איכות השירות לציבור.

מען ודרכי התקשרות

 • אגף הביקורת הפנימית
 • בניין השירות המטאורולוגי ת"ד 42, בית דגן 50250
 • טלפון: 03-9545400
 • פקס: 03-9545450
 • מענה טלפוני – בימים א'-ה', בשעות 11:00 עד 12:00
 • טופס מקוון -  להגשת תלונה בלבד (אינו פעיל בשלב זה)

תחומי פעילות

ביקורת פנימית

ביקורת פנימית (Internal Audit) היא פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (Assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי.
יעדי הביקורת הפנימית
 • לספק להנהלת המשרד מידע בתחומים בהם הארגון עלול להיכשל כתוצאה מליקויים מערכתיים, מקצועיים, נורמטיביים או התנהגותיים
 • לבצע הערכה בלתי תלויה ואובייקטיבית של הארגון ושל בעלי התפקידים בו מבחינת השגת היעדים, מועילות, יעילות, חיסכון, שמירה על החוק, על כללי מנהל תקין ועל טוהר המידות
אופי הביקורת
הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים היא ביקורת תפעולית (performance auditing) מזוהה גם כביקורת מינהלית (management auditing) או כביקורת מקיפה (comprehensive auditing) ופירושה: בדיקה לעומק של טיב הפעולות של הארגון בכל התחומים שבהם הוא עוסק.

תחומי הביקורת
 1. בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, הביקורת בוחנת בין היתר
  • אם פעולות המשרד ובעלי התפקידים בו תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן
  • אם מקוימות ההוראות המחייבות את המשרד
  • את ניהול הנכסים וההתחייבות של המשרד
  • את תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת הפנימית ובדוחות מבקר המדינה
 2. עריכת ביקורת לבקשת השר או המנכ"ל
 3. עריכת ביקורת בנושאים שיש בהם חשיבות למניעת סיכונים

נוהל עריכת ביקורת פנימית - נובמבר 2015

תלונות הציבור

סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית (התשנ"ב-1992) קובע – "מבקר פנימי לא ימלא בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור ...". שילוב התפקידים מקנה לממונה על הטיפול בתלונות הציבור את אי-תלותו ואת ראייתו המערכתית של המבקר הפנימי, ומאפשר בירור תלונה באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.

אגף הביקורת בודק תלונות על משרד התחבורה: יחידותיו, עובדיו או גופים המפוקחים על-ידו.

אגף הביקורת בודק תלונות לאחר מיצוי הטיפול מול האגפים המקצועיים במשרד התחבורה ואינו מטפל בפניות ציבור.

תלונה
טענה או תרעומת על המשרד, בגין מעשה או מחדל, הימנעות מפעולה או פעולה בניגוד לחוק, או ללא סמכות חוקית, או בניגוד למחויבות של הארגון, או בניגוד לנוהל הארגון, או בניגוד למנהל תקין, או שיש בה נוקשות יתירה או אי-צדק.

פניה
בקשה לקבלת שירות, מידע או סיוע שאין בה מרכיב של תלונה, וכן כל המלצה או הצעה בנושאי מדיניות.

מטרות הטיפול בתלונות הציבור באגף הביקורת
 • איתור תהליכי עבודה שיש בהם "טרטור" או סחבת לאזרח והמלצה על חלופות
 • איתור פעולות הנעשות ללא סמכות, ו/או בניגוד לחוק, לטוהר המידות ולמנהל התקין
 • העלאת החשיבות שבמתן שירות הולם, איכותי ויעיל לאזרחים בפני הנהלת המשרד והגופים המפוקחים על ידו
 • העלאת סוגיות עקרוניות על סדר היום במשרד התחבורה
אגף הביקורת מפרסם לידיעת הציבור, דו"חות שנתיים על אופן הטיפול בתלונות. הדו"חות השנתיים מוגשים להנהלת משרד התחבורה, כדי להעלות בפניה ליקויים בדרכי פעולתו של המשרד, יחידותיו והגופים המפוקחים על-ידו.

נוהל טיפול בתלונות ציבור - נוסח מעודכן - דצמבר 2014

בעלי תפקידים בכירים

 • אורית קרופ, מבקרת המשרד
 • אילן חיים-פור, סגן מבקרת המשרד
 • חגית חיימי-וסרמן, מנהלת מחלקת תלונות ציבור, אגף הביקורת

עודכן לאחרונה: שני, 26 דצמבר 2016 15:25

 

הודעות הדובר

ראשון, 09 אפריל 2017
בתום סבב דיונים שערך השר כץ: הושגה הסכמה על אסטרטגית רכש חדשה לקו האדום שתאפשר לעמוד בלוח הזמנים המקורי של פרויקט הרכבת הקלה במטרופולין ת"א
קרא עוד...בתום סבב דיונים שערך השר כץ: הושגה הסכמה על אסטרטגית רכש חדשה לקו האדום שתאפשר לעמוד בלוח הזמנים המקורי של פרויקט הרכבת הקלה במטרופולין ת"א
שני, 03 אפריל 2017
מהפכה בטיסות הפנים ארציות בישראל: "ארזת לבד?" לא עוד! בידוק ביטחוני עצמאי לטסים בטיסות הפנים ארציות
קרא עוד...מהפכה בטיסות הפנים ארציות בישראל: "ארזת לבד?" לא עוד! בידוק ביטחוני עצמאי לטסים בטיסות הפנים ארציות
שני, 03 אפריל 2017
כביש 531 - חולץ הפקקים של השרון: נפתח לתנועה כביש 531 בקטע רעננה דרום לשני הכיוונים והחיבור של כביש 20 לכביש החוף
קרא עוד...כביש 531 - חולץ הפקקים של השרון: נפתח לתנועה כביש 531 בקטע רעננה דרום לשני הכיוונים והחיבור של כביש 20 לכביש החוף
שלישי, 28 מרץ 2017
השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
קרא עוד...השר כץ: אור ירוק הפך לגוף פוליטי לכל דבר שכל תפקידו לנגח את הממשלה ואת משרד התחבורה בפרט
למעלה