עמוד הבית - תחבורה ציבורית

מידע סטטי - GTFS

General Transit Feed Specifications) GTFS)
מגדיר פורמט סטנדרטי להעברת מידע על לו"ז ומידע גאוגראפי בתחבורה הציבורית.

תנאי שימוש

תודה על ביקורך בדף ה GTFS - General Transit Feed Specification (להלן ה"דף") של אתר משרד התחבורה אגף תחבורה ציבורית (להלן "המשרד").
ע"י המשך שימוש של דף זה, גישה למידע בדף או הורדת קובץ ה GTFS (להלן "הקובץ") הנך מסכים לתנאי השימוש (להלן "תנאי שימוש"), אשר יכולים להשתנות בכל שלב ע"י משרד התחבורה ללא הודעה מראש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולל שינויים ועדכונים, אינך מורשה להשתמש בדף או להוריד קובץ מאתר זה. ע"י הורדה של הקובץ, הינך מאשר כי קראת את תנאי השימוש, וההגבלות המפורטות בהמשך.
בנוסף, ומבלי לגרוע מזכויותיה הניתנים למשרד על פי החוק, המשרד לא יהיה חייב בגין כל נזק ו/ או אבדן ו/ או הוצאה מכל מין וסוג שהם אשר עלולים להיגרם כתוצאה משמוש בדף ו/ או במידע ובנתונים המפורסמים בו.
הגם המשרד עושה כל מאמץ על מנת שהחומר המופיע בדף יהא מעודכן ומדוייק , המשרד לא יהיה אחראי לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו . כמו כן המשרד לא יישא בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כמפורט לעיל.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל שלב את תנאי השימוש.

ע"י הורדה של הקבצים, הינך מאשר כי קראת את תנאי השימוש.
קובץ תחבורה ציבורית של GTFS להורדה - הקובץ מתעדכן מידי לילה.
קובץ שיוך קו לאשכול להורדה

תמיכה ועזרים

קובץ הסבר על קבצי ה- GTFS
קובץ לדוגמא של GTFS להורדה
לקבלת תמיכה בנושא  GTFS, יש למלא את הטופס המקוון

עודכן לאחרונה: רביעי, 15 יולי 2015 17:04

 

על סדר היום

שלישי, 25 יולי 2017
מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.
קרא עוד...מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
ראשון, 04 יוני 2017
הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
משרד התחבורה האריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.
קרא עוד...הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
שני, 20 מרץ 2017
הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
ביום ג' ה- 21.03.2017 צפויה חברת אגד להשבית את קווי התחבורה הציבורית שבהפעלתה.
משרד התחבורה נערך למתן מענה בצירים חיוניים.
קרא עוד...הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
חמישי, 09 מרץ 2017
טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
על מנת לצמצם ולסגור את הפער הקיים כיום בין השירות לאוכלוסייה הכללית לשירות לאוכלוסייה הערבית, יש צורך בהשקעה משולבת של שיפור תשתיות והגדלת היצע השירות והסובסידיה הנחוצה להפעלתו.
קרא עוד...טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
למעלה