תשתיות ותיאום תחבורתי

המשך כביש בגין דרום (כביש 50), בעיר ירושלים

חברה מבצעת: מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

תאור פרויקט

דרך המחברת את אזור דרום - מערב ירושלים לדרך המהירה בגין.
הפרויקט מחולק לשלושה קטעים:
• קטע 1 - הקמת כביש משוקע בהמשך לדרך בגין, מיציאת גולומב עד קטע המקביל לקניון מלחה שביצועו עתיד להסתיים ביולי 2014.
• קטע 2 - הקמת כביש משוקע, המקביל לקניון מלחה וממשיך לרח' דב יוסף שביצועו עתיד להסתיים בינואר 2014.
• קטע 3 - המשך הכביש מרחוב דב יוסף ועד לרח' רוזמרין בגילה שעתיד להסתיים במאי 2015.
כמו כן, במסגרת הפרויקט יתווסף נתיב שלישי בקטע המרכזי של בגין שביצועו הסתיים.

תקציב כולל: 1.1 מיליארד ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: הפרויקט בביצוע, וצפוי להסתיים עד מאי 2015

מפת הפרויקט

כביש בגין דרום

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 13:49

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה