תשתיות ותיאום תחבורתי

כביש 21, בעיר ירושלים

חברה מבצעת: מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

תאור פרויקט

חיבור שדרות יגאל ידין בדרום (כביש 9) עד כביש יקותיאל אדם (כביש מס' 20). מספק גישה נוחה לשכונת רמת שלמה ומסדיר גישה לשכונות עתידיות.

תקציב כולל: 112 מיליון ש"ח
לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: הפרויקט לקראת ביצוע, וצפוי להסתיים עד ינואר 2015

מפת הפרויקט

כביש 21, בעיר ירושלים

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 14:44

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה