תשתיות ותיאום תחבורתי

הפרדה מפלסית - עכו דרום

חברה מבצעת: יפה נוף - תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

תאור פרויקט

בניית שני גשרי מקטעים באורך של מעל 600 מטר בכניסה הדרומית לעיר. הפרויקט יאפשר לבאים מדרום להיכנס לעכו בכביש מהיר, ללא עיכובים של חציית רכבת החוף והמסילה לכרמיאל.

תקציב כולל: 230 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: פברואר 2014

מפת הפרויקט

הפרדה מפלסית - עכו דרום

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 13:53

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה