תשתיות ותיאום תחבורתי

הפרדה מפלסית - עכו מרכז

חברה מבצעת: יפה נוף - תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

תאור פרויקט

הקמת מעבר תת קרקעי בעכו שישמש ככניסה הראשית לעיר מכיוון מזרח - כרמיאל והגליל. הפרויקט כולל סלילת כביש 85 מרחוב רמז לכיכר גדיש והטיית מסילות.

תקציב כולל: 33 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: הפרויקט בביצוע וצפוי להסתיים באוקטובר 2012

מפת הפרויקט

הפרדה מפלסית - עכו מרכז

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 13:53

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה