תשתיות ותיאום תחבורתי

דרך דשנים

חברה מבצעת: יפה נוף - תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

תאור פרויקט

במטרה להוציא את הובלת החומרים המסוכנים ממפרץ חיפה ישירות לאזור צומת יגור, לכביש חוצה ישראל ולדרום הארץ, תוקם דרך פרברית חדשה בין כביש 70 לצומת דשנים. במסגרת הפרויקט, תיסלל דרך דשנים (כביש מספר 772) עד לרחוב התעשייה, עם נתיב לכל כיוון וכן יוקם גשר מעל נחל ציפורי.

תקציב כולל: כ- 190 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: ספטמבר 2013

מפת הפרויקט

דרך דשנים

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 13:55

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה