תשתיות ותיאום תחבורתי

דרך חיפה, בין מחלף מוטה גור לדרך דשנים

חברה מבצעת: יפה נוף - תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

תאור פרויקט

שדרוג והרחבה של דרך חיפה, בין מחלף מוטה גור לדרך דשנים. הכביש יהווה את המשכה של דרך דשנים (כביש מס' 772) לכיוון עוקף קריות, שדרות ההסתדרות והקריות המערביות ויחבר את אזור הקריות לאזור מזרח המטרופולין.

תקציב כולל: כ- 70 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: ינואר 2014

מפת הפרויקט

דרך חיפה

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 13:55

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה