תשתיות ותיאום תחבורתי

הכפלת מסילת לוד - באר שבע

חברה מבצעת: רכבת ישראל בע"מ

תאור פרויקט

מטרת הפרויקט היא חיבור מרכז הארץ עם מטרופולין באר שבע לצורך שיפור השירות לתושבי באר שבע, הסביבה והנגב, לחיילים המשרתים לאורך הקו ובנגב וכן לציבור הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.
הפרויקט כלל הכפלה, יישור ושדרוג קו המסילה במסלול לוד – נען – באר שבע, באורך כולל של כ-95 ק"מ.
במסגרת הפרויקט הוקמו תחנות נוסעים חדשות, בלהבים, רהט ובאר שבע צפון ושודרגו תחנות הנוסעים רמלה, קריית גת ובאר שבע מרכז. בעתיד מתוכננת הקמת תחנה נוספת באזור כפר מנחם.
החל מחודש יולי 2012 תעמוד התדירות מבאר שבע ואליה על שתי רכבות בשעה בכיוון (לעומת אחת כיום) וכן תופעלנה רכבות מהירות בין באר שבע לתל אביב שתקצרנה את זמן הנסיעה הכולל באופן ניכר, לכ-55 דקות.

תקציב כולל: 2.774 מיליארד ש"ח
לוח זמנים משוער לסיום ביצוע:
עבודות התשתית לאורך כלל הפרויקט הסתיימו ברבעון ראשון 2012. כאמור, הפעלת הקו בתדירות החדשה תחל בחודש יולי.

מפת הפרויקט

הכפלת מסילת לוד - באר שבע

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 13:57

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה